Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:934) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:934) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

» Läs lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:934 :
prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och ändringar i lagen

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:58 om psykiatrisk tvångsvård, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1968
Rubrik: Lag (1991:1968) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: nuvarande 29 § betecknas 30 §; ändr. 28 §; ny 29 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:565
Rubrik: Lag (1992:565) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1995:738
Rubrik: Lag (1995:738) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 21. 22 §§; nya 10 a, 18 a §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:1651
Rubrik: Lag (1996:1651) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 30 §; ny 22 a §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:617
Rubrik: Lag (1998:617) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 19, 29 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1664
Rubrik: Lag (1998:1664) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatarisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 2000:354
Rubrik: Lag (2000:354) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 4, 5, 9, 10, 10 a, 11, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30 §§; nya 2 a, 2 b, 10 b, 11 a, 11 b, 11 c, 21 a, 21 b, 21 c, 22 b, 26 a §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:160
Rubrik: Lag (2003:160) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:38 Straffansvar för terroristbrott (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:1164
Rubrik: Lag (2003:1164) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:374
Rubrik: Lag (2005:374) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:730
Rubrik: Lag (2005:730) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2005:978
Rubrik: Lag (2005:978) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: upph. 11 c §; ändr. 8, 10 b, 11 a, 11 b, 18, 19 §§; nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:248
Rubrik: Lag (2006:248) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:664
Rubrik: Lag (2006:664) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 18, 22 a, 23 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:897
Rubrik: Lag (2006:897) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 1, 5, 8, 11, 15, 29 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:934
Rubrik: Lag (2006:934) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2006‑11‑15
Ändring, SFS 2007:245
Rubrik: Lag (2007:245) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2008:416
Rubrik: Lag (2008:416) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 c, 22, 22 a, 22 b, 23, 26, 28 §§, rubr. närmast före 6, 12 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 12 a, 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 8, 15, 16, 17 §§; omtryck
Ikraft: 2008‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:810
Rubrik: Lag (2009:810) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 3 c, 3 d, 10, 10 a, 12 a, 14, 16 a, 18, 18 a, 19 d, 20, 21, 21 a, 22, 22 b, 25 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:622
Rubrik: Lag (2010:622) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:490
Rubrik: Lag (2011:490) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2013:861
Rubrik: Lag (2013:861) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr 26 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:523
Rubrik: Lag (2014:523) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2014:755
Rubrik: Lag (2014:755) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:817
Rubrik: Lag (2014:817) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 11 b §
Ikraft: 2014‑10‑02
Ändring, SFS 2017:38
Rubrik: Lag (2017:38) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:133
Rubrik: Lag (2017:133) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:370
Rubrik: Lag (2017:370) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 16 b §
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2017:374
Rubrik: Lag (2017:374) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2019:303
Rubrik: Lag (2019:303) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 21 b §
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2019:877
Rubrik: Lag (2019:877) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:355
Rubrik: Lag (2020:355) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 6, 18, 23 §§
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2022:669
Rubrik: Lag (2022:669) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:704
Rubrik: Lag (2022:704) om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman