Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:933) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:933) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)

» Läs brottsskadelagen (1978:413) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:933 :
prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:293 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till brottsskadelagen (1978:413) och ändringar i lagen

Brottsskadelag (1978:413)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1977/78:126 om ersättning för brottsskador [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:280
Upphävd: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 1979:1103
Rubrik: Lag (1979:1103) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:64 om ändring i brottsskadelagen (1978:413) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:JuU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:125
Ändring, SFS 1981:819
Rubrik: Lag (1981:819) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 16 §
Ändring, SFS 1981:1262
Rubrik: Lag (1981:1262) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1984:935
Rubrik: Lag (1984:935) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:13 om ändring i brottsskadelagen (1978:413) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:18
Ändring, SFS 1988:255
Rubrik: Lag (1988:255) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 2, 4, 15 §§
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:92 om ändring i brottsskadelagen (1978:413) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:240
Ändring, SFS 1988:1479
Rubrik: Lag (1988:1479) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1990:59
Rubrik: Lag (1990:59) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1994:424
Rubrik: Lag (1994:424) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1999:253
Rubrik: Lag (1999:253) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 15 §§; nya 13 a, 13 b, 14 a, 14 b §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:41 Ändringar i brottsskadelagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:175
Ändring, SFS 2001:733
Rubrik: Lag (2001:733) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 2, 5, 7, 10, 11 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:LU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2002:346
Rubrik: Lag (2002:346) om ändring i brottskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:955
Rubrik: Lag (2005:955) om ändring i brottskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§; nya 18, 19 §§, rubr. närmast före rubr. före 2 §, rubr. närmast före 18 §; omtryck
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:26 Europeisk brottsskadeersättning (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:57 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL261/2004 s15
CELEX-nr: 32004L0080 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:933
Rubrik: Lag (2006:933) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 1, 5 §§; ny 4 a §
Ikraft: 2006‑11‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:425
Rubrik: Lag (2009:425) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:1227
Rubrik: Lag (2010:1227) om ändring i brottsskadelagen (1978:413)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2014:322
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman