Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:921) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:921) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

» Läs försäkringsrörelseförordningen (1982:790) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:921 :
EUTL207/2003 s1 CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]

Ändringar i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)

Försäkringsrörelseförordning (1982:790)
Departement: Finansdepartementet FÖ
Ikraft: 1983‑01‑01
Upphävd: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 1982:1183
Rubrik: Förordning (1982:1183) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 48 §
Ändring, SFS 1987:467
Rubrik: Förordning (1987:467) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:934
Rubrik: Förordning (1987:934) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1358
Rubrik: Förordning (1988:1358) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1990:480
Rubrik: Förordning (1990:480) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nya 52 §, rubr. närmast före 52 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1505
Rubrik: Förordning (1990:1505) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 1, 6, 23 §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1193
Rubrik: Förordning (1991:1193) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 34, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 52 §§
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1992:762
Rubrik: Förordning (1992:762) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nya 49 a, 49 b §§, rubr. närmast före 49 a §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1642
Rubrik: Förordning (1992:1642) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. 8, 30, 31, 32 §§, rubr. närmast före 30 §; ändr. 9, 12, 14, 16, 17, 18, 41, 43, 44 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1436
Rubrik: Förordning (1993:1436) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nuvarande 52 § betecknas 54 §; ändr. 1, 2, 6, 7, 10, 48, 49, 49 a, 50, den nya 54 §; nya 4 a, 52, 53, 55 §§, rubr. närmast före 52 §
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 373L0239 [ pdf ] 384L0641 [ pdf ] 388L0357 [ pdf ] 379L0267 [ pdf ] 390L0619 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1436
Ändring, SFS 1994:1949
Rubrik: Förordning (1994:1949) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 33, 40, 41, 42, 44, 49 a §§; nya 8, 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
CELEX-nr: 368L0151 [ pdf ] 377L0091 [ pdf ] 378L0855 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:790
Rubrik: Förordning (1995:790) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. 4 a §; ändr. 1, 2, 3, 7, 40, 44, 47, 48, 49, 49 a, 52, 53 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Förarbeten: EGTL205 s48, s2, EGTL228/92 s1, EGTL360/92 s1
CELEX-nr: 391L0371 [ pdf ] 391D0370 392L0049 [ pdf ] 392L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 1995:1601
Rubrik: Förordning (1995:1601) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr, 22, 26, 46, 48, 49, 49 a, 53 §§; ny 48 a §; omtryck
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:116
Rubrik: Förordning (1998:116) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. rubr. närmast före nuvarande 28 §; nuvarande 28 § betecknas 27 a §; ny 28 §, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:303
Rubrik: Förordning (1998:303) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49 a §, 52, 53, 54 §§; ny 53 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1999:690
Rubrik: Förordning (1999:690) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. 28 a, 47 §§; rubr. närmast före 47 § sätts närmast före 48 §; ändr. 1, 21, 28 b, 48, 49 a, 52 §§; ny 28 g §, rubr. närmast före 28 g §
Ikraft: 1999‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1207
Rubrik: Förordning (1999:1207) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. 48 §; ändr. 1, 6, 7, 10, 11, 20, 21, 25, 26, 28 b, 28 d, 28 e, 40, 49, 49 a, 53 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 21 a, 22 a, 22 b, 28 a §§, rubr. närmast före 16 a, 21 a, 22 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:826
Rubrik: Förordning (2000:826) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 5, 23, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 46 §§, rubr. närmast före 49 a §; ny 47 §, rubr. närmast före 47 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:912
Rubrik: Förordning (2001:912) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. 49 a §; nuvarande 49 b § betecknas 48 §; ändr. 48, 49 §§; ny 56 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1009
Rubrik: Förordning (2001:1009) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1128
Rubrik: Förordning (2001:1128) om ändring i förordningen (2000:826) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 49 a § i 2000:826; ändr. 47 § i 2000:826
Ändring, SFS 2002:349
Rubrik: Förordning (2002:349) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑01‑20
Förarbeten: EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:513
Rubrik: Förordning (2003:513) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49, 53 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:43
Rubrik: Förordning (2004:43) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2004‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2004:366
Rubrik: Förordning (2004:366) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:704
Rubrik: Förordning (2004:704) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nya 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 9 h §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:561
Rubrik: Förordning (2005:561) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 9 f, 28 b, 28 f §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:735
Rubrik: Förordning (2005:735) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2005‑11‑01
Ändring, SFS 2005:1130
Rubrik: Förordning (2005:1130) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49, 52, 53, 54, 56 §§, rubr. närmast före 52 §; ny 57 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:629
Rubrik: Förordning (2006:629) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nya 18 a, 56 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:921
Rubrik: Förordning (2006:921) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 9 f §; nya 19 i §, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 §§, rubr. närmast före 58 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1469
Rubrik: Förordning (2007:1469) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nuvarande 34 e, 34 f, 34 g, 48 a §§ betecknas 34 f, 34 g, 34 h, 48 b §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 d, 9 g, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16 a, 16 c, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 a, 28 d, 28 e, 29, 37, 47, 48, 50, 61 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 5 a, 5 b, 5 c, 34 e, 41 a, 46 a, 48 a, 50 a, 51 a, 51 b §§, rubr.närmast före 46 a, 51 a, 51 b §§
Ikraft: 2008‑03‑01
Ändring, SFS 2008:103
Rubrik: Förordning (2008:103) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49, 53 §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2008:212
Rubrik: Förordning (2008:212) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 2008‑05‑15
Ändring, SFS 2008:606
Rubrik: Förordning (2008:606) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 28 b, 28 f §§
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL24/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0139 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:742
Rubrik: Förordning (2008:742) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: upph. 48 §; ändr. 6, 47 §§
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2009:589
Rubrik: Förordning (2009:589 ) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: nya 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Förarbeten: EGTL228/1992 s1, EUTL81/2008 s69, EGTL345/2002 s1, EUTL76/2008 s44, EUTL323/2005 s1, EUTL81/2008 s71
CELEX-nr: 31992L0049 [ pdf ], 32008L0036 [ pdf ], 32002L0083 [ pdf ], 32008L0019 [ pdf ], 32005L0068 [ pdf ], 32008L0037 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:718
Rubrik: Förordning (2009:718) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 9 h, 28 b, 28 c, 28 d, 47 §§; ny 28 h §
Ikraft: 2009‑07‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1501
Rubrik: Förordning (2010:1501) om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790)
Omfattning: ändr. 49, 56 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:257
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman