Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1417) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1417) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

» Läs förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1417.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:425
Rubrik: Förordning (1997:425) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑12‑01
Ändring, SFS 1998:1222
Rubrik: Förordning (1998:1222) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1998‑11‑02
Ändring, SFS 2000:366
Rubrik: Förordning (2000:366) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:681
Rubrik: Förordning (2000:681) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1020
Rubrik: Förordning (2001:1020) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:239
Rubrik: Förordning (2003:239) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2005:773
Rubrik: Förordning (2005:773) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ny 32 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1417
Rubrik: Förordning (2006:1417) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1084
Rubrik: Förordning (2007:1084) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 2, 5, 34 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 2 a, 4 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:304
Rubrik: Förordning (2008:304) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: upph. 12, 13 §§; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 26, 27, 32, 34 §§
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:348
Rubrik: Förordning (2009:348) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 4, 18, 30 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1800
Rubrik: Förordning (2010:1800) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 1, 7, 7 a, 8, 9, 11, 19, 25, 26, 27, 32 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:546
Rubrik: Förordning (2017:546) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 9, 21, 28 §§
Ikraft: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2018:426
Rubrik: Förordning (2018:426) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2019:136
Rubrik: Förordning (2019:136) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2019:589
Rubrik: Förordning (2019:589) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:412
Rubrik: Förordning (2020:412) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2023:772
Rubrik: Förordning (2023:772) om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman