Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1410) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1410) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)

» Läs åklagarförordningen (2004:1265) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1410.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i åklagarförordningen (2004:1265)

Åklagarförordning (2004:1265)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:669
Rubrik: Förordning (2005:669) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 5, 15 §§
Ikraft: 2005‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1410
Rubrik: Förordning (2006:1410) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:387
Rubrik: Förordning (2007:387) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 17, 21 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:973
Rubrik: Förordning (2007:973) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: upph. 14, 25 §§, rubr. närmast före 14 §; nuvarande 9 § betecknas 11 a §; ändr. 1, 2, 4, 6, 12, 13 §§, rubr. närmast före 1, 6 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 7 §, den nya 11 a §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2010:72
Rubrik: Förordning (2010:72) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2010‑05‑01
Ändring, SFS 2010:1808
Rubrik: Förordning (2010:1808) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:168
Rubrik: Förordning (2012:168) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:473
Rubrik: Förordning (2012:473) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012‑08‑01
Ändring, SFS 2014:1166
Rubrik: Förordning (2014:1166) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:90
Rubrik: Förordning (2015:90) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2015‑07‑01
Ändring, SFS 2015:746
Rubrik: Förordning med ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: upph. 1 a, 5, 15, 18, 22, 23 §§, rubr. närmast före 5, 23 §§; ändr. 2 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2020:71
Rubrik: Förordning (2020:71) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2023:317
Rubrik: Förordning (2023:317) om ändring i åklagarförordningen (2004:1265)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2023‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman