Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1405) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1405) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

» Läs förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1405.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

Förordning (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 1993‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1490
Rubrik: Förordning (1993:1490) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 1994‑01‑15
Ändring, SFS 1994:1109
Rubrik: Förordning (1994:1109) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 2 kap 4 §, 4 kap 6 §; ändr. 2 kap 5, 13 §§, 4 kap 9 §, bil.; nya 1 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:266
Rubrik: Förordning (1995:266) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1010
Rubrik: Förordning (1995:1010) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 7 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 3, 7 §§, 4 kap 4 §, 6 kap 1 §, bil.
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1995:1391
Rubrik: Förordning (1995:1391) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1996‑01‑15
Ändring, SFS 1996:355
Rubrik: Förordning (1996:355) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 3 §§, 3 kap 1, 3, 9 §§
Ikraft: 1996‑06‑15
Ändring, SFS 1996:811
Rubrik: Förordning (1996:811) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1996‑08‑01
Ändring, SFS 1997:39
Rubrik: Förordning (1997:39) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 5 kap 2 §; nya 1 kap 8 §, 5 kap 2 a, 2 b §§
Ikraft: 1997‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:16
Rubrik: Förordning (1998:16) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ny 1 kap 9 §
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:21
Rubrik: Förordning (1998:21) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 2 kap 11 §; ändr. 2 kap 1, 2, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:108
Rubrik: Förordning (1998:108) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1998‑04‑01
Ändring, SFS 1998:1020
Rubrik: Förordning (1998:1020) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 2 kap 13 §, 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §; ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 3, 15 §§, 3 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§, 5 kap 2, 2 b, 3, 4 §§, 6 kap 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap 1 §, rubr. till 4, 6 kap; nya 1 kap 4 a, 5 a, 10 §§, 4 kap 7 a §; omtryck
Ikraft: 1998‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1273
Rubrik: Förordning (1998:1273) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1274
Rubrik: Förordning (1998:1274) om ändring i förordningen (1998:1020) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, ikrafttr.best. till 1998:1020
Ändring, SFS 1998:1585
Rubrik: Förordning (1998:1585) om ändring i förordningen (1998:1020) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 5 § i 1998:1020
Ändring, SFS 1999:229
Rubrik: Förordning (1999:229) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 1999‑06‑01
Ändring, SFS 1999:990
Rubrik: Förordning (1999:990) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 6 kap 1 §; nuvarande 6 kap 2, 3, 4 §§ betecknas 6 kap 1, 2, 3 §§; ändr. den nya 6 kap 3 §, bil., 8, 9 p i ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:263
Rubrik: Förordning (2000:263) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §; nya 1 kap 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:5 Personskadeskydd för studenter (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:UbU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:94
Ändring, SFS 2000:652
Rubrik: Förordning (2000:652) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 3 kap 8 §; ny 1 kap 11 §
Ikraft: 2000‑09‑01
Ändring, SFS 2000:1058
Rubrik: Förordning (2000:1058) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ny 1 kap 4 b §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:109
Rubrik: Förordning (2001:109) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:587
Rubrik: Förordning (2001:587) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑08‑01
Ändring, SFS 2001:739
Rubrik: Förordning (2001:739) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑11‑01
Ändring, SFS 2002:83
Rubrik: Förordning (2002:83) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: nuvarande 6 kap 2, 3 §§ betecknas 6 kap 3, 2 §§; ändr. 1 kap 5 a §, nya 6 kap 2 §; ny 6 kap 2 a §
Ikraft: 2002‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:115
Rubrik: Förordning (2002:115) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:587
Ikraft: 2002‑04‑20
Ändring, SFS 2002:691
Rubrik: Förordning (2002:691) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 9, 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 1§; ny 2 kap. 6 a §
Ikraft: 2002‑08‑01
Ändring, SFS 2003:22
Rubrik: Förordning (2003:22) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, bil.
Ikraft: 2003‑03‑01
Ändring, SFS 2003:289
Rubrik: Förordning (2003:289) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:164
Rubrik: Förordning (2004:164) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2004‑05‑01
Ändring, SFS 2004:723
Rubrik: Förordning (2004:723) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 2 §, 6 kap 1 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1246
Rubrik: Förordning (2006:1246) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§; ny 2 kap 3 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1405
Rubrik: Förordning (2006:1405) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 3 §, 3 kap 1, 4, 9 §§, 5 kap 1, 2, 2 b, 3 §§, 6 kap 1 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 3 kap 1 §, bil.; ny 1 kap 12 §
Ikraft: 2007‑01‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2007:631
Rubrik: Förordning (2007:631) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 3, 6 §§, 5 kap 2 §, bil.; ny 2 kap 2 a §
Ikraft: 2007‑07‑15
Ändring, SFS 2007:632
Rubrik: Förordning (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 2 a §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2007:719
Rubrik: Förordning (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 2 a §§ i 2007:632, ikrafttr.best. till 2007:632; nya 5 kap 2 c, 2 d §§ i 2007:632
Ändring, SFS 2007:720
Rubrik: Förordning (2007:720) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: nuvarande 5 kap 2 b § betecknas 5 kap 2 e §; ny 5 kap 2 b §
Ikraft: 2007‑10‑15
Ändring, SFS 2007:1048
Rubrik: Förordning (2007:1048) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 3 §, 3 kap 6 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:949
Rubrik: Förordning (2008:949) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap 5, 5 a §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:868
Rubrik: Förordning (2009:868) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4, 4 b, 8 §§, 2 kap. 2 a §, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7 a §; ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2009‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1070
Rubrik: Förordning (2009:1070) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §; ny 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1071
Rubrik: Förordning (2009:1071 ) om ändring i förordningen (2007:719) om ändring i förordningen (2007:632) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 § i 2007:719, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:632 i 2007:719
Ändring, SFS 2010:593
Rubrik: Förordning (2010:593) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap. 7, 8 b §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1115
Rubrik: Förordning (2010:1115) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 1 kap. 2, 3, 4, 5 a, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 2 kap., 3 kap., 4 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 a §, 6 kap. 2, 3 §§; ändr. 1 kap. 1, 6 §§, 4 kap. 9 §, 5 kap. 2, 3 §§, 6 kap. 1 §; nytt 2 kap., nya 1 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 6 a §, rubr. närmast före 1 kap. 1c, 6, 6 a, 7 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:924
Rubrik: Förordning (2011:924) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
Ändring, SFS 2012:29
Rubrik: Förordning (2012:29) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: nuvarande 1 kap. 1 c § betecknas 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 1 c § sätts närmast före nya 1 kap. 5 §; nya 1 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2012‑03‑01
Ändring, SFS 2012:740
Rubrik: Förordning (2012:740) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 b, 2 c §§, bil.
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:324
Rubrik: Förordning (2013:324) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: upph. 4 kap. 8, 9 §§; ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2016:410
Rubrik: Förordning (2016:410) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ny 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2016:746
Rubrik: Förordning (2016:746) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2016‑08‑01
Ändring, SFS 2017:285
Rubrik: Förordning (2017:285) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:914
Rubrik: Förordning (2017:914) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2017‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1132
Rubrik: Förordning (2018:1132) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1331
Rubrik: Förordning (2018:1331) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: nytt 5 a kap.
Ikraft: 2018‑09‑01
Ändring, SFS 2018:1505
Rubrik: Förordning (2018:1505) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: nuvarande 5 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§ betecknas 5 kap. 2 d, 2 b, 2 c §§; ändr. 5 kap. 2, 2 a §§, de nya 5 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:642
Rubrik: Förordning (2019:642) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2019‑11‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2019:701
Rubrik: Förordning (2019:701) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2019‑12‑14
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman