Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1398) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1398) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

» Läs förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1398 :
EGTL217/1990s 8, EGTL36/1991 s1, EGTL240/1992 s1, EGTL240/1992 s8, EGTL240/1992 s15, EGTL14/1993 s1, EGTL373/1991 s4, EGTL355/2002 s1, EUTL89/2003 s9 EUTL206/2003 s34(R), EUTL213/2003 s3, EUTL243/2003 s6, EUTL315/2003 s1, EUTL96/2004/ s2 EUTL96/2004 s10, EUTL96/2004 s20, EUTL96/2004 s26, EUTL162/2004 s1, EUTL335/2005 s13, EUTL344/2005 s15, EUTL342/2005 s20, EUTL128/2006 s3, EUTL186/2006 s27, EUTL186/2006 s46, EUTL204/2006 s1 CELEX-nr: 31990R2343 [ pdf ], 31991R0294 [ pdf ], 31992R2407 [ pdf ], 31992R0408 [ pdf ], 31992R2409 [ pdf ], 31993R0095 [ pdf ], 31991R3922 [ pdf ], 32002R2320 [ pdf ], 32003R0622 [ pdf ], 32003R1217 [ pdf ](R), 32003R1468 [ pdf ], 32003R1702 [ pdf ], 32003R2042 [ pdf ], 32004R0549 [ pdf ], 32004R0550 [ pdf ], 32004R0551 [ pdf ], 32004R0552 [ pdf ], 32004R0868 [ pdf ], 32005R2096 [ pdf ], 32005R2111 [ pdf ], 32005R2150 [ pdf ], 32006R730, 32006R1032 [ pdf ], 32006R1033 [ pdf ], 32006R1107 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

Förordning (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:77
Rubrik: Förordning (1997:77) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997‑04‑01
Ändring, SFS 2004:674
Rubrik: Förordning (2004:674) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny 5 §
Ikraft: 2004‑08‑01
Förarbeten: EGTL217/1990 s8, EGTL36/1991 s1, EGTL240/1992 s1, EGTL240/1992 s8, EGTL240/1992 s15, EGTL14/1993 s1, EGTL373/1991 s4, EGTL240/2002 s1, EGTL355/2002 s1, EUTL89/2003 s9, EUTL213/2003 s3, EUTL243/2003 s6, EUTL315/2003 s1, EUTL96/2004 s1, EUTL96/2004 s10, EUTL96/2004 s20, EUTL96/2004 s26
CELEX-nr: 31990R2343 [ pdf ], 31991R0294 [ pdf ], 31992R2407 [ pdf ], 31992R2408 [ pdf ], 31992R2409 [ pdf ], 31993R0095 [ pdf ], 31991R3922 [ pdf ], 32002R1592 [ pdf ], 32002R2320 [ pdf ], 32003R0622 [ pdf ], 32003R1486 [ pdf ], 32003R1702 [ pdf ], 32003R2042 [ pdf ], 32004R0549 [ pdf ], 32004R0550 [ pdf ], 32004R0551 [ pdf ], 32004R0552 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1122
Rubrik: Förordning (2004:1122) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:388
Rubrik: Förordning (2005:388) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: EUTL138/2004 s1, EUTL46/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0785 [ pdf ], 32004R0261 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1398
Rubrik: Förordning (2006:1398) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: EGTL217/1990s 8, EGTL36/1991 s1, EGTL240/1992 s1, EGTL240/1992 s8, EGTL240/1992 s15, EGTL14/1993 s1, EGTL373/1991 s4, EGTL355/2002 s1, EUTL89/2003 s9 EUTL206/2003 s34(R), EUTL213/2003 s3, EUTL243/2003 s6, EUTL315/2003 s1, EUTL96/2004/ s2 EUTL96/2004 s10, EUTL96/2004 s20, EUTL96/2004 s26, EUTL162/2004 s1, EUTL335/2005 s13, EUTL344/2005 s15, EUTL342/2005 s20, EUTL128/2006 s3, EUTL186/2006 s27, EUTL186/2006 s46, EUTL204/2006 s1
CELEX-nr: 31990R2343 [ pdf ], 31991R0294 [ pdf ], 31992R2407 [ pdf ], 31992R0408 [ pdf ], 31992R2409 [ pdf ], 31993R0095 [ pdf ], 31991R3922 [ pdf ], 32002R2320 [ pdf ], 32003R0622 [ pdf ], 32003R1217 [ pdf ](R), 32003R1468 [ pdf ], 32003R1702 [ pdf ], 32003R2042 [ pdf ], 32004R0549 [ pdf ], 32004R0550 [ pdf ], 32004R0551 [ pdf ], 32004R0552 [ pdf ], 32004R0868 [ pdf ], 32005R2096 [ pdf ], 32005R2111 [ pdf ], 32005R2150 [ pdf ], 32006R730, 32006R1032 [ pdf ], 32006R1033 [ pdf ], 32006R1107 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1163
Rubrik: Förordning (2008:1163) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2012:816
Rubrik: Förordning (2012:816) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§; nya 3, 6, 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2013‑01‑01
Förarbeten: EGTL373/1991 s4, EGTL14/1993 s1, EUTL315/2003 s1, EUTL96/204 s1, EUTL96/2004 s10, EUTL96/2004 s20, EUTL96/2004 s26, EUTL157/2004 s7, EUTL162/2004 s1, EUTL342/2005 s20, EUTL344/2005 s15, EUTL84/2006 s14, EUTL128/2006 s3, EUTL134/2006 s16, EUTL186/2006 s27, EUTL186/2006 s46, EUTL204/2006 s1, EUTL341/2006 s3, EUTL146/2007 s7, EUTL283/2007 s25, EUTL294/2007 s3, EUTL79/2008 s1, EUTL97/2008 s72, EUTL109/2008 s7, EUTL293/2008 s3, EUTL13/2009 s3, EUTL84/2009 s20, EUTL91/20009 s7, EUTL338/2009 s17, EUTL23/2010 s1, EUTL23/2010 s6 , EUTL55/2010 s1, EUTL80/2010 s10, EUTL201/2010 s1, EUTL51/2011 s2, EUTL185/2011 s1, EUTL206/2011 s21, EUTL271/2011 s15, EUTL271/2011 s23, EUTL311/2011, s1, EUTL305/2011 s23, EUTL305/2011 s35, EUTL336/2011 s20, EUTL224/2012 s1, EUTL281/2012 s1, EUTL296/2012 s1, EUTL35/2009 s47, EUTL66/2003 s1
CELEX-nr: 31991R3922 [ pdf ], 31993R0095 [ pdf ], 32003R2042 [ pdf ], 32004R0549 [ pdf ], 32004R0550 [ pdf ], 32004R0551 [ pdf ],32004R0552 [ pdf ], 32004R0847 [ pdf ], 32004R0868 [ pdf ],32005R2150 [ pdf ], 32005R2111 [ pdf ],32006R0474 [ pdf ], 32006R0730 [ pdf ],32006R0768 [ pdf ], 32006R1032 [ pdf ], 32006R1033 [ pdf ], 32006R1107 [ pdf ], 32006R1794 [ pdf ],32007R0633 [ pdf ], 32007R1265 [ pdf ], 32007R1321 [ pdf ],32008R0216 [ pdf ], 32008R0300 [ pdf ], 32008R0351 [ pdf ], 32008R1008 [ pdf ],32009R0029 [ pdf ], 32009R0262 [ pdf ], 32009R0272 [ pdf ], 32009R1254 [ pdf ], 32010R0072 [ pdf ], 32010R0073 [ pdf ],32010R0185 [ pdf ], 32010R0255 [ pdf ], 32010R0691 [ pdf ], 32011R0176 [ pdf ], 32011R0677 [ pdf ], 32011R0805 [ pdf ], 32011R1034 [ pdf ], 32011R1035 [ pdf ], 32011R1178 [ pdf ], 32011R1206 [ pdf ], 32011R1207 [ pdf ], 32011R1332 [ pdf ],32012R0748 [ pdf ], 32012R0923 [ pdf ], 32012R0965 [ pdf ],32009R0080 [ pdf ], 32003R0437 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:778
Rubrik: Förordning (2013:778) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013‑11‑15
Förarbeten: EUTL320/2012 s14, EUTL128/2013 s1, EUTL128/2013 s31
CELEX-nr: 32012R1079 [ pdf ], 32013R0390 [ pdf ], 32013R0391 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1465
Rubrik: Förordning (2014:1465) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:588
Rubrik: Förordning (2015:588) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015‑12‑01
Ändring, SFS 2017:160
Rubrik: Förordning (2017:160) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2018:1735
Rubrik: Förordning (2018:1735) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018‑12‑17
Ändring, SFS 2019:538
Rubrik: Förordning (2019:538) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019‑07‑15
Ändring, SFS 2020:998
Rubrik: Förordning (2020:998) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §; ny 6 §
Ikraft: 2020‑12‑31
Ändring, SFS 2021:153
Rubrik: Förordning (2021:153) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §; ny 9 §
Ikraft: 2021‑04‑01
Ändring, SFS 2022:1154
Rubrik: Förordning (2022:1154) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2022‑07‑25
Ändring, SFS 2022:1405
Rubrik: Förordning (2022:1405) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022‑10‑10
Ändring, SFS 2024:27
Rubrik: Förordning (2024:27) om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2024‑03‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman