Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1397) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1397) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)

» Läs luftfartsförordningen (1986:171) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1397.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i luftfartsförordning (1986:171)

Luftfartsförordning (1986:171)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 1986:1108
Rubrik: Förordning (1986:1108) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: upph. 108, 109 §§; ändr. 107, 114 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:209
Rubrik: Förordning (1987:209) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 138 §
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1361
Rubrik: Förordning (1988:1361) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1573
Rubrik: Förordning (1988:1573) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1990:718
Rubrik: Förordning (1990:718) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: upph. 117–126 §§, rubr. närmast före 126 §; ändr. 50, 116, 131, 134 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1992:590
Rubrik: Förordning (1992:590) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 92 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:900
Rubrik: Förordning (1992:900) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 18, 56, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 70 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1400
Rubrik: Förordning (1992:1400) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 31, 37, 139 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1722
Rubrik: Förordning (1992:1722) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 75 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1348
Rubrik: Förordning (1993:1348) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 92 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1993:1348
Ändring, SFS 1994:379
Rubrik: Förordning (1994:379) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 3, 56, 60, 62, 63, 67, 68, 74, 99, 100, 131, 133, 134, 143 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1073
Rubrik: Förordning (1994:1073) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 92 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1114
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1994:1073
Ändring, SFS 1995:139
Rubrik: Förordning (1995:139) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 89 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1444
Rubrik: Förordning (1995:1444) om ändring i luftfartslagen (1986:171)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1125
Rubrik: Förordning (1996:1125) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 27, 92, 131 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:885
Rubrik: Förordning (1998:885) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 3, 54, 55, 64, 94, 102 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:977
Rubrik: Förordning (1998:977) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 139 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1017
Rubrik: Förordning (1998:1017) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 66, 81 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1572
Rubrik: Förordning (1998:1572) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 81, 82 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:502
Rubrik: Förordning (1999:502) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 96, 101 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:588
Rubrik: Förordning (1999:588) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 80 §
Ikraft: 1999‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:843
Rubrik: Förordning (2000:843) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 74 §
Ikraft: 2000‑12‑15
Ändring, SFS 2000:959
Rubrik: Förordning (2000:959) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:173
Rubrik: Förordning (2002:173) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 83 §; ny rubr. närmast före 83 §
Ikraft: 2002‑06‑01
Ändring, SFS 2003:793
Rubrik: Förordning (2003:793) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 107, 114 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:529
Rubrik: Förordning (2004:529) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 138 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1113
Rubrik: Förordning (2004:1113) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: upph. 72, 149 §§; ändr. 1, 3, 4, 5 8, 9, 11–23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63–70, 71, 73, 74, 75, 76, 70, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 107, 110, 114, 115, 128–135, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146 §§, rubr. närmast före 138 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:38
Rubrik: Luftfartsförordning (1986:171) (2005:38)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2005:94
Rubrik: Förordning (2005:94) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 138 §
Ikraft: 2005‑04‑01
Ändring, SFS 2005:228
Rubrik: Förordning (2005:228) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 80 §
Ikraft: 2005‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1232
Rubrik: Förordning (2005:1232) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006‑01‑19
Ändring, SFS 2006:317
Rubrik: Förordning (2006:317) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 103 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:436
Rubrik: Förordning (2006:436) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 24, 25 §§; ny 25 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: EUTL143/2004 s76
CELEX-nr: 32004L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1397
Rubrik: Förordning (2006:1397) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ny 106 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:492
Rubrik: Förordning (2007:492) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 116, 135 §§, rubr. närmast före 116 §; nya 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 §§, rubr. närmast före 117, 124 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Förarbeten: EUTL167/2003 s23, EGTL240/2002 s1, EUTL167/2003 s23, EUTL96/2004 s10, EUTL143/2004 s76
CELEX-nr: 32003L0042 [ pdf ], 32002R1592 [ pdf ], 32003L0042 [ pdf ], 32004R0550 [ pdf ], 32004L0036 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:249
Rubrik: Förordning (2008:249) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 94 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:706
Rubrik: Förordning (2008:706) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑09‑01
Ändring, SFS 2008:1122
Rubrik: Förordning (2008:1122) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: upph. 31, 37 §§; ändr. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106 a, 107, 110, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146 §§, rubr. närmast före 138 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1362
Rubrik: Förordning (2009:1362) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: upph. 139 §; ändr. 140 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1399
Rubrik: Förordning (2009:1399) om ändring i luftfartsförordningen (1986:171)
Omfattning: ändr. 41, 42, 43 §§
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2010:770
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman