Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1391) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1391) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

» Läs lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1391 :
prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till och ändringar i lagen

Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2004‑06‑01
Upphävd: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1391
Rubrik: Lag (2006:1391) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:349
Rubrik: Lag (2007:349) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1390
Rubrik: Lag (2007:1390) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:841
Rubrik: Lag (2009:841) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:1500
Rubrik: Lag (2009:1500) om ändring i lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1470
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman