Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1388) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1388) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

» Läs lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1388 :
prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och ändringar i lagen

Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:613
Rubrik: Lag (2006:613) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1388
Rubrik: Lag (2006:1388) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 5 kap 8 §, rubr. närmast före 1 kap 2 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2007:569
Rubrik: Lag (2007:569) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL35/2003 s1, EUTL79/2005 s9
Ändring, SFS 2010:2073
Rubrik: Lag (2010:2073) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:769
Rubrik: Lag (2011:769) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2012:195
Rubrik: Lag (2012:195) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 5 §, 8 kap. 2 §, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2012‑05‑15
Förarbeten: prop. 2011/12:70 Europeiskt tillsynssamarbete för finansmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:184 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL331/2010 s120, EUTL35/2003 s1
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ], 32002L0087 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:577
Rubrik: Lag (2013:577) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Förarbeten: prop. 2012/13:155 Förvaltare av alternativa investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:292 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL35/2003 s1, EUTL331/2010 s120
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:670
Rubrik: Lag (2013:670) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 5, 6 §§, 3 kap. 4 §, 5 kap. 5 §
Ikraft: 2013‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2012/13:160 Nya regler för finansiella konglomerat och grupper (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2012/13:FiU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2012/13:297 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL326/2011, s113, EUTL035/2003, s1
CELEX-nr: 32011L0089 [ pdf ], 32002L0087 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:489
Rubrik: Lag (2014:489) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §, ny 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2014‑08‑01
Ändring, SFS 2014:984
Rubrik: Lag (2014:984) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:720
Rubrik: Lag (2015:720) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:825
Rubrik: Lag (2015:825) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1010
Rubrik: Lag (2017:1010) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 6 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:826
Rubrik: Lag (2018:826) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1792
Rubrik: Lag (2018:1792) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2019‑09‑01
Ändring, SFS 2019:760
Rubrik: Lag (2019:760) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 2, 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6, 12, 13, 14 §§, 6 kap. 1, 7, 8, 10 §§, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2021:493
Rubrik: Lag (2021:493) om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 8 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman