Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1384) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1384) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar

» Läs lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1384 :
prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar och ändringar i lagen

Lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2002‑04‑27 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:85 Utgivning av elektroniska pengar (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:182, EGTL275/2000 s39, EGTL275/2000 s37
CELEX-nr: 32000L0046 [ pdf ], 32000L0028 [ pdf ]
Upphävd: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2004:328
Rubrik: Lag (2004:328) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 kap 10 §; ny 4 kap 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:217, EGTL275/2000 s39
CELEX-nr: 32000L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:589
Rubrik: Lag (2004:589) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, rubr. närmast före 2 kap 9 §
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:492
Rubrik: Lag (2005:492) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: nya 4 kap 6, 7 §§, rubr. närmast före 4 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:929
Rubrik: Lag (2005:929) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:541
Rubrik: Lag (2006:541) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 1 §; ny 2 kap 2 a §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:317 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL035/2003 s1, EUTL079/2005 s9
CELEX-nr: 32002L0087 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:610
Rubrik: Lag (2006:610) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 2006‑08‑18
Förarbeten: prop. 2005/06:150 Europakooperativ (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:277 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL294/2001 s1, EUTL207/2003 s1
CELEX-nr: 32001R2157 [ pdf ], 32003R1435 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1384
Rubrik: Lag (2006:1384) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2009:358
Rubrik: Lag (2009:358) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §; ny 8 kap. 3 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:225 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL275/2000 s39, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
CELEX-nr: 32000L0046 [ pdf ], 32006L0048 [ pdf ], 32007L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:841
Rubrik: Lag (2010:841) om ändring i lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑11‑01
Ändring, SFS 2011:755
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman