Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

» Läs lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1376 :
prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1 CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ]

Förarbeten till lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ändringar i lagen

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:558
Rubrik: Lag (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. nuvarande 2 kap; nuvarande 4 kap 1, 2, 3 §§ betecknas 5 kap 1, 2, 4 §§, nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 1 kap 1 §, nya 5 kap 2 §; nya 2, 4 kap, 5 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:113 om börslagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:NU26, rskr 1991/92:321
Ändring, SFS 1992:1713
Rubrik: Lag (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 5 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 389L0298 [ pdf ], 38
Ändring, SFS 1992:1714
Rubrik: Lag (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nya 2 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
CELEX-nr: 389L0298 [ pdf ]
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1713 och 1992:1714
Ändring, SFS 1994:803
Rubrik: Lag (1994:803) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:85
Rubrik: Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:318
Rubrik: Lag (1995:318) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nuvarande 5, 6 kap betecknas 6, 7 kap; nytt 5 kap
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1995:1599
Rubrik: Lag (1995:1599) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
CELEX-nr: 388L0627 [ pdf ]
Ändring, SFS 1996:777
Rubrik: Lag (1996:777) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1996‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1019
Rubrik: Lag (1996:1019) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nuvarande 7 kap betecknas 8 kap; nytt 7 kap
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1296
Rubrik: Lag (1996:1296) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1311
Rubrik: Lag (1999:1311) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; ny 5 kap 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:70
Rubrik: Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ny 4 kap 6 §
Ikraft: 2000‑03‑10
Förarbeten: prop. 1999/2000:34 Förvärv av egna aktier (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:135
Ändring, SFS 2000:1094
Rubrik: Lag (2000:1094) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 7 kap; nuvarande 8 kap betecknas 7 kap; ändr. 6 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2002:268
Rubrik: Lag (2002:268) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 5 kap 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:57 Återvinning av säkerhet i konkurs (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:208
Ändring, SFS 2002:563
Rubrik: Lag (2002:563) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2002‑07‑01
CELEX-nr: 32000L0031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:55
Rubrik: Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2005:199
Rubrik: Lag (2005:199) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2005‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:30 Finansiella säkerheter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43, EGTL126/2000 s1, EGTL125/2004 s44
CELEX-nr: 32002L0047 [ pdf ], 32000L0012 [ pdf ], 32004L0069 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:378
Rubrik: Lag (2005:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 1 a, 3 §§; ny 1 kap 3, nytt 5 a kap
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:142 Marknadsmissbruk (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:264, EUTL96/2003 s16, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L0006 [ pdf ], 32003R2273 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:833
Rubrik: Lag (2005:833) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 3 §§; nya 2 kap 7–37 §§, 6 kap 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 6 kap 1, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 2 §, 3 a, 4 §§; nya 2 a, 2 b kap
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:158 Prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:FiU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3, EGTL100/1980 s1, EGTL184/2001 s1
CELEX-nr: 32003L0071 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ], 319800390, 32001L0034 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:912
Rubrik: Lag (2005:912) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:454
Rubrik: Lag (2006:454) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 2 a kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 1 c, 3 a §§; nytt 2 a kap
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:140 Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:276 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL142/2004 s12, EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3
CELEX-nr: 32004L0025 [ pdf ], 32003L0071 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1376
Rubrik: Lag (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraft: 2007‑02‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL177/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:365
Rubrik: Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 3 kap 4 §, 5 a kap 4 §, 4, 7 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 25, 34, 37 §§, 6 kap 1 a 1 b, 1 e, 3, 3 a, 3 b, 3 e, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap 37 §; nya 2 kap 38, 39 §§, 6 kap 1 g, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap 1 g, 5 §§, nya 4, 7, 8 kap
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:65 Informationskrav i noterade företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:187 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2003 s64, EUTL390/2004 s38, EUTL69/2007 s27, EUTL186/2005 s3, EUTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9, EUTL141/1993 s27, EUTL35/2003 s1, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L0071 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ], 32007L0014 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ], 31985L0611 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ], 31993L0022 [ pdf ], 32002L0087 [ pdf ], 32003R2273 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:535
Rubrik: Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§, 2 a kap 3, 6, 10 §§, 2 b kap 3 §, 4 kap 1, 14, 17, 19, 21, 22 §§, 6 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§, 7 kap 1 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Förarbeten: prop. 2006/07:115 Ny lag om värdepappersmarknaden (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:211 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL345/2003 s64, EUTL186/2005 s3, EUTL390/2004 s38, EGTL100/1980 s1, EGTL135/1994 s1, EGTL184/2001 s 1, EUTL79/2005 s9, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L0071 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ],, 31980L0390 [ pdf ], 31994L0018 [ pdf ], 32001L0034 [ pdf ], 32005L90001, 32004L0039 [ pdf ], 32006L0031 [ pdf ], 32003R2273 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:352
Rubrik: Lag (2009:352) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 16, 17 §§
Ikraft: 2009‑07‑01
Förarbeten: prop. 2008/09:155 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2008/09:FiU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2008/09:225 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL168/2002 s43, EUTL390/2004 s38, EUTL76/2008 s50, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1, EGTL375/1985 s3, EUTL76/2008 s42, EUTL145/2004 s1, EUTL76/2008 s33
CELEX-nr: 32002L0047 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ], 32008L0022 [ pdf ], 32006L0048 [ pdf ], Celex 32007L0044 [ pdf ], 31985L0611 [ pdf ], 32008L0018 [ pdf ] , 32004L0039 [ pdf ], 32008L0010 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1009
Rubrik: Lag (2010:1009) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2010‑12‑07
Förarbeten: prop. 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2009/10:FiU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2009/10:373 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s1
CELEX-nr: 32009R1060 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1860
Rubrik: Lag (2010:1860) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §; ny 6 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2010:2055
Rubrik: Lag (2010:2055) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 b kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:732
Rubrik: Lag (2011:732) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 2010/11:95 Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säkerheter (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:268 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL166/1998 s45, EUTL146/2009 s37, EUL345/2003 s64, EUTL331/2010 s120, EUTL186/2005 s3, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 31998L0026 [ pdf ], 32009L0044 [ pdf ], 32003L0071 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:880
Rubrik: Lag (2011:880) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 kap. 16 §
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: prop. 2010/11:135 Investeringsfondsfrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:FiU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:315 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL302/2009 s32
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:189
Rubrik: Lag (2012:189) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 26, 27, 34, 35, 36 §§, 4 kap. 23, 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
Ikraft: 2012‑05‑15
CELEX-nr: 32010L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:378
Rubrik: Lag (2012:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 6 kap. 1 b §, ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35 §§, 2 b kap. 1 §, 4 kap. 22 §, 6 kap. 1 e, 1 h, 3, 3 a §§; nytt 2 c kap.
Ikraft: 2012‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2011/12:129 Nya regler om prospekt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:FiU49 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:239 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL327/2010 s1, EUTL345/2003 s64, EUTL331/2010 s120, EUTL186/2005 s3, EUTL390/2004 s38
CELEX-nr: 32010L0073 [ pdf ], 32003L0071 [ pdf ], 32010L0078 [ pdf ], 32004R0809 [ pdf ], 32004L0109 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:564
Rubrik: Lag (2013:564) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. rubr.närmast efter 6 kap. 1 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16 §
Ikraft: 2013‑07‑22
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:478
Rubrik: Lag (2014:478) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap.; nya 5 kap. 2, 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2014‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:274 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL166/1998 s25, EUTL201/2012 s1, EUTL177/2006 s1, EUTL247/2007 s1
CELEX-nr: 31998L0026 [ pdf ], 32012R0648 [ pdf ], 32006L0048 [ pdf ], 32007L0044 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:974
Rubrik: Lag (2014:974) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 och 3 §§
Ikraft: 2014‑08‑02
Förarbeten: prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2013/14:FiU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2013/14:390 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL176/2013 s338, EUTL201/2012 s1
CELEX-nr: 32013L0036 [ pdf ], 32012R0648 [ pdf ]
Ändring, SFS 2015:395
Rubrik: Lag (2015:395) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 34 §
Ikraft: 2015‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:712
Rubrik: Lag (2015:712) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 17 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:958
Rubrik: Lag (2015:958) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: nuvarande 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§ betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m, 3 n §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18, 22 §§, 6 kap. 3 a, 3 g, 3 l, 3 m, 3 n §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3 a §§; nya 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a §, 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k, 3 o §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 h, 3 m, 3 o §§
Ikraft: 2016‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:714
Rubrik: Lag (2016:714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2016‑07‑03
Ändring, SFS 2016:1308
Rubrik: Lag (2016:1308) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 5 a kap.; ändr. 6 kap. 1 a, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:680
Rubrik: Lag (2017:680) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 1 e, 3 b, 3 f §§
Ikraft: 2017‑08‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2018:323
Rubrik: Lag (2018:323) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:797
Rubrik: Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1622
Rubrik: Lag (2018:1622) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2018:2025
Rubrik: Lag (2018:2025) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:278
Rubrik: Lag (2019:278) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ny 3 kap. 4 §
Ikraft: 2019‑06‑01
Ändring, SFS 2019:415
Rubrik: Lag () om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: upph. 2, 2 b, 2 c kap., 2 a kap. 3, 6 §§, 6 kap. 1 e, 1 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 e, 1 f §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 a kap. 11 §, 6 kap. 1 a, 1 c, 1 d, 1 h, 3 a, 3 b, 3 l, 3 n, 5, 5 a
Ikraft: 2019‑07‑21 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1156
Rubrik: Lag (2020:1156) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 d §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2021:487
Rubrik: Lag (2021:487) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2021‑06‑26
Ändring, SFS 2022:982
Rubrik: Lag (2022:982) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2022‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:825
Rubrik: Lag (2023:825) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 6 kap. 3 k §
Ikraft: 2024‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman