Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1373) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1373) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan

» Läs lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1373 :
prop. 2006/07:5 Nya kapitaltäckningsregler (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:10 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan och ändringar i lagen

Lag (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1985:1088
Rubrik: Lag (1985:1088) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1225
Rubrik: Lag (1987:1225) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 1, 5, 13 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1987/88 [ pdf|Ikon för riksdagen ], NU 1987/88:12; rskr 1987/88:112
Ändring, SFS 1987:1258
Rubrik: Lag (1987:1258) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1989:1094
Rubrik: Lag (1989:1094) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: nya 3 a-3 c, 38, 39 §§, rubr. närmast före 3 a, 38 §§
Ikraft: 1990‑02‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:43 om kapitalkravet i banker och andra kreditinstitut [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:1313
Rubrik: Lag (1990:1313) om ändring i lagen (1989:1094) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1989:1094
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1992:864
Rubrik: Lag (1992:864) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:2006
Rubrik: Lag (1994:2006) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: upph. 3 b, 3 c; ändr. 3 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:757
Rubrik: Lag (1996:757) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ny 26 a §
Ikraft: 1996‑07‑01
CELEX-nr: 395L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:310
Rubrik: Lag (1998:310) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 1, 5, 18, 38, 39 §§
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 2004:428
Rubrik: Lag (2004:428) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2005:114
Rubrik: Lag (2005:114) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2006:1373
Rubrik: Lag (2006:1373) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2007‑02‑01
Ändring, SFS 2014:971
Rubrik: Lag (2014:971) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2021:484
Rubrik: Lag (2021:484) om ändring i lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2021‑06‑26
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman