Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1356) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt, dels ändring i samma lag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1356) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2004:1222) om försöksverksamhet med utökade möjligheter till kombinerad notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt, dels ändring i samma lag

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1356.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman