Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1354) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1354) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

» Läs inkomstskattelagen (1999:1229) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1354 :
bet. 2006/07:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till inkomstskattelagen (1999:1229) och ändringar i lagen

Inkomstskattelag (1999:1229)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1230
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 8 kap. 6, 9, 10, 11, 16, 19, 21 §§, 9 kap. 7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 30, 31, 32, 37, 40, 41 §§, 12 kap. 36 §, 15 kap. 8 §, 16 kap. 22, 24, 30 §§, 28 kap. 9 §, 57 kap. 9, 22 §§, 58 kap. 10, 18, 18 a, 24 §§, 67 kap. 6 §, rubr. närmast före 8 kap. 6, 9, 10 §§, 11 kap. 31 § 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 61 kap 2, 3, 3 a, 4, 5, 7, 8, 8 a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 b, 20, 21 §§, 62 kap 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 63 kap 2, 4, 5 §§, 64 kap 2 §, 65 kap 3, 6, 8, 9, 9 d, 10, 11, 12 §§, 66 kap 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 §§, rubr. till 11, 12, 15, 16, 42 kap, rubr. närmast före 22 kap 9 §, 28 kap 22 §, 46 kap 3 §; ny 47 kap 11 b §, rubr. närmast före 47 kap 11 b §
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2000:78
Rubrik: Lag (2000:78) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 23 kap 13 §, 38 kap 12 §, 39 kap 14, 17 §§, 57 kap 2 §; nya 48 kap 6 a §, 57 kap 6 a §
Ikraft: 2000‑03‑10 överg.best.
Ändring, SFS 2000:494
Rubrik: Lag (2000:494) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 24 kap 14, 19 §§, 39 kap 22, 23 §§; ny 39 kap 21 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:502
Rubrik: Lag (2000:502) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §, 16 kap 16 §, 23 kap 16 §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:540
Rubrik: Lag (2000:540) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 48 kap 22 §; nuvarande 16 kap 36, 37 §§ betecknas 16 kap 28 b, 36 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 kap 36, 37 §§ sätts närmast före 16 kap 28 b, 36 §§; ändr. 12 kap 14, 15, 16 §§, 19 kap 2 §, 25 kap 23 §, 48 kap 19, 20, 21, 24, 27 §§; ny 16 kap 28 a §, rubr. närmast före 16 kap 28 a §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:797
Rubrik: Lag (2000:797) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §, 11 kap 31 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:997
Rubrik: Lag (2000:997) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1929)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §, 43 kap 12, 15, 16 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:1002
Rubrik: Lag (2000:1002) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap 1, 4, 18 §§, rubr. närmast före 61 kap 3 §; ny 61 kap 3 a §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:30
Ändring, SFS 2000:1003
Rubrik: Lag (2000:1003) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 12 kap 5, 27, 29 §§, 16 kap 27 §, 45 kap 33 §, 46 kap 18 §, 63 kap 2, 3, 4 §§, 65 kap 5, 10 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1161
Rubrik: Lag (2000:1161) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 22, 23 §§, rubr. närmast före 11 kap 22 §; ny 11 kap 23 a §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1305
Rubrik: Lag (2000:1305) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:126 En ny tullag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:71
Ändring, SFS 2000:1341
Rubrik: Lag (2000:1341) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §, 6 kap 6, 12 §§, 7 kap 17 §, 10 kap 3, 11 §§, 11 kap 16, 26, 33, 35, 36 §§, 12 kap 3, 21, 24, 25, 35 §§, 16 kap 19, 29, 30 §§, 17 kap 6, 7 §§, 18 kap 11, 20 §§, 21 kap 9 §, 22 kap 10 §, 23 kap 14, 26, 28 §§, 24 kap 15, 20 §§, 25 kap 11, 14, 20, 23, 24, 25 §§, 26 kap 13, 15 §§, 27 kap 17 §, 35 kap 3, 4, 5 §§, 36 kap 3 §, 40 kap 5, 6, 18, 23 §§, 41 kap 3 §, 44 kap 7 §, 46 kap 17 §, 48 kap 7, 8, 9 §§, 49 kap 8, 22 §§, 51 kap 1 §, 56 kap 2, 4, 5, 6, 8 §§, 61 kap 19 §, 63 kap 9 §, 65 kap 16 §, rubr. närmast före 17 kap 6 §, 25 kap 24 §, 48 kap 8, 9 §§; nya 31 kap 25 a §, 35 kap 2 a §, 36 kap 2 a §, 42 kap 16 a, 20 a §§, rubr. närmast före 17 kap 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1354
Rubrik: Lag (2000:1354) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 30 kap 1 §, 39 kap 14 §, 42 kap 8 §, 44 kap 6 §, 48 kap 2, 16, 21 §§; nya 6 kap 10 a, 16 a §§, rubr. närmast före 6 kap 16 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: bet. 2000/01:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:108
Ändring, SFS 2000:1355
Rubrik: Lag (2000:1355) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nuvarande 19 kap 14 § betecknas 19 kap 14 a §; ändr. 42 kap 2 §; nya 18 kap 17 a, 17 b, 17 c §§, 19 kap 14 §, rubr. närmast före 18 kap 17 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1356
Rubrik: Lag (2000:1356) om ändring i lagen (2000:502) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §, 16 kap 16 § i 2000:502
Ändring, SFS 2001:329
Rubrik: Lag (2001:329) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:359
Rubrik: Lag (2001:359) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §, 11 kap 34 §, 42 kap 16 §
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:483
Rubrik: Lag (2001:483) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:766
Rubrik: Lag (2001:766) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:842
Rubrik: Lag (2001:842) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 39 kap 14 §, 63 kap 3, 4 §§, 65 kap 5, 10 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:857
Rubrik: Lag (2001:857) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 11 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:13
Ändring, SFS 2001:908
Rubrik: Lag (2001:908) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 12 kap 9, 23 §§, rubr. närmast före 12 kap 23 §; ändr. 10 kap 2 §, 11 kap 31 §, 12 kap 3 §, 61 kap 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 11 kap 21 §; ny 11 kap 21 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1168
Rubrik: Lag (2001:1168) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 12 kap 35 §, 16 kap 33 §, rubr. närmast före 12 kap 35 §, 16 kap 33 §; ändr. 1 kap 11 §, 65 kap 12 §; nya 65 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1175
Rubrik: Lag (2001:1175) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap 19 §; nya 61 kap 19 a, 19 b §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1176
Rubrik: Lag (2001:1176) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 7 kap 17 §, 10 kap 12 §, 16 kap 17, 18 §§, 17 kap 16 §, 23 kap 11 §, 25 kap 2, 21 §§, 29 kap 3 §, 37 kap 2, 31 §§, 42 kap 16 §, 43 kap 11, 12 §§, 44 kap 2, 27 §§, 49 kap 1, 2, 12, 14, 18, 19, 24, 26, 27, 28 §§, 56 kap 8 §, 57 kap 3, 4, 5, 13 §§, 58 kap 18 §, rubr. till 49 kap, rubr. närmast före 17 kap 16 §, 25 kap 21 §, 43 kap 11 §, 49 kap 24, 26 §§, 57 kap 13 §, rubr. till bil. 37.1, 37.2; nya 48 a kap, 48 kap 17 a §, rubr. närmast före 48 kap 17 a §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1185
Rubrik: Lag (2001:1185) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 39 kap 10 §; ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 8 §, 23 kap 4 §, 37 kap 9 §, 38 kap 3 §, 39 kap 2, 6, 12 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1221
Rubrik: Lag (2001:1221) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 47 kap 5 §; nya 47 kap 5 a, 13 a §§
Ikraft: 2001‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1242
Rubrik: Lag (2001:1242) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 16 §, 8 kap 8 §, 21 kap 33, 38 §§, 32 kap 6, 10 §§, 48 kap 7 §, 51 kap 6 §
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:213
Rubrik: Lag (2002:213) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 9 §, 10 kap 2, 5 §§, 11 kap 30, 40 §§, 28 kap 9 §, 58 kap 10, 24 §§, rubr. närmast före 11 kap 30 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:322
Rubrik: Lag (2002:322) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 63 kap 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 63 kap 2, 3, 6 §§; ändr. 1 kap 5, 9 §§, 63 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:429
Rubrik: Lag (2002:429) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 9 kap 8 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:536
Rubrik: Lag (2002:536) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §, 15 kap 1 §, 16 kap 1 §, 43 kap 8 §, 49 kap 5 §, 50 kap 7, 8 §§; nya 13 kap 1 a §, 14 kap 13 a §, 49 a kap, 57 kap 12 a §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:540
Rubrik: Lag (2002:540) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 48 kap 26, 27 §§; nya 50 kap 12, 13 §§, 52 kap 8 §
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:627
Rubrik: Lag (2002:627) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:972
Rubrik: Förordning (2002:972) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 63 kap 3 §, 3 p övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:1006
Rubrik: Lag (2002:1006) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 20 §, 11 kap 14, 35 §§, 66 kap 3 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:5 Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2002:1143
Rubrik: Lag (2002:1143) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 43 kap 11 §, 49 kap 10, 16, 27, 32 §§, rubr. närmast före 43 kap 11 §, 49 kap 10, 27, 32 §§; ändr. 23 kap 19 §, 37 kap 27, 28 §§, 38 kap 17 §, 48 kap 7 §, 48 a kap 1, 2, 7, 9, 10, 11 §§, 49 kap 1, 2, 5, 8, 13, 14, 17, 19, 25, 26 §§, 56 kap 8 §, 57 kap 6, 13 §§, rubr. närmast före 49 kap 14 §, 57 kap 13 §; nya 48 a kap 4 a, 6 a, 8 a, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 48 a kap 6 a, 8 a, 9, 11, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:118
Rubrik: Lag (2003:118) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §; ny 17 kap 22 a §
Ikraft: 2003‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:224
Rubrik: Lag (2003:224) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 24 kap 13, 14, 19, 20 §§, 25 kap 6–27 §§, 49 kap 22 §, 50 kap 12, 13 §§, 52 kap 8 §, rubr. närmast före 24 kap 13, 15, 20 §§, 25 kap 6, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31 §§; nuvarande 24 kap 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§, 25 kap 28, 29, 30, 31, 32 §§ betecknas 24 kap 13, 14, 18, 19, 15, 16 §§, 25 kap 7, 8, 10, 9, 11 §§; ändr. 2 kap 1 §, 14 kap 19 §, 16 kap 1 §, 17 kap 33 §, 18 kap 12 §, 19 kap 15 §, 20 kap 13 §, 23 kap 2, 7 §§, 24 kap 12 §, 25 kap 1, 2 §§, 30 kap 1 §, 35 kap 3, 4 §§, 37 kap 31 §, 39 kap 14, 17, 23 §§, 43 kap 2 §, 44 kap 1, 27 §§, 45 kap 31 §, 46 kap 16 §, 48 kap 7, 25, 26, 27 §§, 49 kap 5, 23 §§, 49 a kap 4, 6, 7, 11, 13 §§, 50 kap 10, 11 §§, 52 kap 6 §, 56 kap 8 §, de nya 24 kap 13, 14, 15, 16, 18, 19 §§, 25 kap 7, 8, 9, 10, 11 §§, bil. 24.1, bil. 24.2, rubr. närmast före 25 kap 28, 30, 32 §§ sätts närmast före 25 kap 7, 10, 11 §§; nya 20 a kap, 24 kap 17, 20, 21, 22 §§, 25 kap 6, 12 §§, 25 a kap, 45 kap 32 a §, 49 kap 19 a, 19 b §§, rubr. närmast före 24 kap 13, 17, 18, 19, 20 §§, 25 kap 6, 8 , 12 §§, 45 kap 32 a §, 49 kap 19 a, 19 b §§, p 6 i övrgångsbest. till 2002:540
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:342
Rubrik: Lag (2003:342) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 21 kap 15 §; nya 16 kap 20 a §, 45 kap 15 a §, rubr. närmast före 16 kap 20 a §, 45 kap 15 a §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:349
Rubrik: Lag (2003:349) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 3 §, 42 kap 25 §
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KrU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:212
Ändring, SFS 2003:669
Rubrik: Lag (2003:669) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 16 §, 7 kap 11 §, 21 kap 24, 34 §§, 24 kap 9 §, 31 kap 19, 24, 25, 27 §§, 36 kap 5 §, 58 kap 5, 9, 10, 18, 24, 32, 34 §§, 59 kap 8, 9, 10, 12 §§, 65 kap 3 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:745
Rubrik: Lag (2003:745) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 12, 26 §§, 12 kap 3, 24, 25 §§, 61 kap 3 §; ny 11 kap 26 a §, rubr. närmast före 11 kap 26 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:825
Rubrik: Lag (2003:825) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap 5 §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1074
Rubrik: Lag (2003:1074) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §, 20 kap 3 §, 26 kap 12 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1075
Rubrik: Lag (2003:1075) om ändring i inkomsskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap 2 §, 39 kap 23 §; nya 39 kap 24 a §, 42 kap 21 a §, rubr. närmast före 42 kap 21 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1086
Rubrik: Lag (2003:1086) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 6 kap 10, 13, 14, 15, 16 §§, 24 kap 15 §, rubr. närmast före 6 kap 12 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 §, 5 kap 3 §, 6 kap 1, 2, 8, 9, 12 §§, 9 kap 5 §, 14 kap 11 §, 16 kap 19 §, 18 kap 14 §, 20 a kap 1 §, 24 kap 16 §, 25 kap 12 §, 25 a kap 19, 20, 23, 24 §§, 30 kap 2 §, 42 kap 22 §, rubr. till 5 kap, rubr. närmast före 42 kap 22 §, p 3, 4, 12, 13 övergångsbest. till 2003:224; nya 2 kap 2 a, 5 a §§, 5 kap 2 a §, 13 kap 12 §, 22 kap 13 §, 30 kap 10 a §, 39 a kap, bil. 39, rubr. närmast före 2 kap 2 a, 5 a §§, 13 kap 12 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1102
Rubrik: Lag (2003:1102) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 14 kap 8 §, 17 kap 1, 2, 3, 5, 17, 19, 20, 21, 27 §§, 37 kap 2 §, rubr. närmast före 17 kap 2, 17 §§; nya 17 kap 19 a, 20 a, 20 b, 20 c §§, rubr. närmast före 17 kap 19, 21 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1194
Rubrik: Lag (2003:1194) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 30 §, 11 kap 7, 18 §§, 16 kap 22 §, 28 kap 26 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1200
Rubrik: Lag (2003:1200) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 57 kap 7 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/04:17, bet. 2003/04:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:117
Ändring, SFS 2003:1202
Rubrik: Lag (2003:1202) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1206
Rubrik: Lag (2003:1206) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 15 kap 10 §, 39 kap 26 §, 42 kap 29 §, 47 kap 5, 5 a, 7, 8, 9 §§; ny 47 kap 5 b §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1214
Rubrik: Lag (2003:1214) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:66
Rubrik: Lag (2004:66) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 5, 10 a, 16 a §§, 17 kap 15 §, 24 kap 11 §, 30 kap 1 §, 39 kap 1, 14, 20 §§, 42 kap 8 §, 44 kap 6 §, 48 kap 2, 7, 16, 18, 21 §§, 65 kap 14 §, rubr. närmast före 6 kap 5, 16 a §, 17 kap 15 §, 39 kap 20 §, 44 kap 6 §, 48 kap 16, 18 §§, rubr. närmast efter 39 kap 13 §,
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2002/03:150 En ny lag om investeringsfonder (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:FiU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:438
Rubrik: Lag (2004:438) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 13 kap 7 §, 21 kap 21, 32, 35, 36, 38 §§, 32 kap 1, 5, 7, 8, 10 §§, 34 kap 23 §, 40 kap 22 §, 41 kap 8 §, rubr. närmast före 21 kap 38 §, 32 kap 10 §, p 2 övergångs.best. till 2003:1102; nya 2 kap 4 a §, rubr. närmast före 2 kap 4 a §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:494
Rubrik: Lag (2004:494) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 19 §, 20 a kap 1 §
Ikraft: 2004‑10‑08 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:134 Beskattning av europabolag (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:264
Ändring, SFS 2004:498
Rubrik: Lag (2004:498) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 30 kap 11, 12 §§, 34 kap 20 §, 48 kap 12 §
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:614
Rubrik: Lag (2004:614) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 13 kap 11 §, bil. 24.1, 24.2, 37.1, 37.2; nytt 6 a kap, nya bil. 6 a.1, 6 a.2
Ikraft: 2004‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:126 Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:270, EUTL157/2003 s49, EUTL168/2004 s35, EUTL157/2004 s106, EGTL225/1990 s1, EGTC241/1994 s21, EUTL236/2003 s1, EGTL225/1990 s6, EUTL236/2003 s1, EUTL007/2004 s41
CELEX-nr: 32003L0049 [ pdf ], 32004L0066 [ pdf ], 32004L0076 [ pdf ], 31990L0434 [ pdf ], 11994N, 12003T, 31990435, 12003T, 32003L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:634
Rubrik: Lag (2004:634) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 16 kap 17 §, rubr. närmast före 9 kap 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:145 Trängselskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:654
Rubrik: Lag (2004:654) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §, rubr. närmast före 3 kap 14 §; ny rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:790
Rubrik: Lag (2004:790) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 16 §§, 8 kap 17, 21 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:985
Rubrik: Lag (2004:985) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §; ny 2 kap 35 §, rubr. närmast före 2 kap 35 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1040
Rubrik: Lag (2004:1040) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §, 43 kap 7 §, 48 a kap 8 a, 10 §§, 57 kap 12 §; ny 57 kap 11 a §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1055
Rubrik: Lag (2004:1055) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 12 kap 5, 27 §§, 16 kap 27 §, 65 kap 5, 6, 10 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:47
Ändring, SFS 2004:1139
Rubrik: Lag (2004:1139) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §, 59 kap 16 §, 62 kap 9 §, 63 kap 2, 3, 4 §§, 65 kap 4, 11 c §§, p 3 övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1147
Rubrik: Lag (2004:1147) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 24 kap 13, 20 §§, bil. 24.1; ny 24 kap 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:27 Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:76, EGTL225/1990 s6, EUTL007/2004 s41
CELEX-nr: 31990L0435 [ pdf ], 32003L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:1149
Rubrik: Lag (2004:1149) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 13 §, 33 kap 5, 10 §§, 34 kap 4, 18 §§; nya 30 kap 12 a §, 33 kap 7 a §, rubr. närmast före 30 kap 12 a §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1181
Rubrik: Lag (2004:1181) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 20 §, 39 kap 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1323
Rubrik: Lag (2004:1323) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny 30 kap 6 a §, rubr. närmast före 30 kap 6 a §
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. bet. 2004/05:SkU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:131
Ändring, SFS 2004:1332
Rubrik: Lag (2004:1332) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 1, 4, 19, 22 a §§, 29 kap 2 §, rubr. närmast före 17 kap 22 a §; nya 17 kap 22 b, 22 c, 22 d §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1346
Rubrik: Lag (2004:1346) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 44 kap 36 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:25 Slopad arvsskatt och gåvoskatt (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:121
Rubrik: Lag (2005:121) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 58 kap 18 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:LU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:160
Ändring, SFS 2005:269
Rubrik: Lag (2005:269) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 23 kap 2 §
Ikraft: 2005‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:347
Rubrik: Lag (2005:347) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 62 kap. 6 §, 64 kap 2, 3, 6 §§, 65 kap 11 §
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2004/05:146 Vissa kupongskattefrågor, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:SkU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:236
Ändring, SFS 2005:798
Rubrik: Lag (2005:798) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 §
Ikraft: 2005‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:826
Rubrik: Lag (2005:826) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 12 kap 5, 27 §§, 16 kap 27 §, 61 kap 19 a §, 63 kap 3 §, 65 kap 5, 10 §§, p 3 övergångsbest. till 2001:1175
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:898
Rubrik: Lag (2005:898) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1136
Rubrik: Lag (2005:1136) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 43, 57 kap; ändr. 1 kap 8 §, 2 kap 1 §, 23 kap 19 §, 42 kap 1, 3 §§, 48 kap 1, 20, 24 §§, 48 a kap 8 a, 10, 14 16 §§, 50 kap 7 §, 65 kap 13 §; nya 57 kap, 42 kap 15 a §, 48 kap 20 a §, rubr. närmast före 42 kap 15 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1142
Rubrik: Lag (2005:1142) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 10 kap 3 §, 11 kap 15, 45 §§, 13 kap 3 §, 15 kap 3 §, 24 kap 2 §, 25 a kap 4, 19 §§, 40 kap 5 §, 42 kap 15, 17, 20 §§, 43 kap 26 §, 44 kap 10, 19, 20 §§, 48 kap 2, 6 a, 13, 15 §§, 49 a kap 2 §, 49 kap 2 §, bil. 37.1, rubr. närmast före 42 kap 15, 17 §§, 48 kap 13 §; nya 48 kap 6 b, 28 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31990L0434 [ pdf ], 32005L0019 [ pdf ], 32001R2157 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:1146
Rubrik: Lag (2005:1146) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 11 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1166
Rubrik: Lag (2005:1166) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 21 kap 40 §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1170
Rubrik: Lag (2005:1170) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 10 kap 5 §, 16 kap 17 §, 28 kap 2, 3 §§, 39 kap 1 §, 58 kap 1, 19 §§, rubr. till 58 kap, rubr. närmast före 58 kap 19 §; nya 28 kap 12 a, 12 b §§, 39 kap 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 13 e, 13 f §§, 58 kap 1 a, 1 b, 19 a §§, rubr. närmast före 39 kap 13 a §, 58 kap 1 a §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1171
Rubrik: Lag (2005:1171) om ändring i lagen (2005:121) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 58 kap 18 § i 2005:121
Förarbeten: bet. 2005/06:SkU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:114 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:5
Rubrik: Lag (2006:5) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 11 kap 21 a §; ändr. 11 kap 21, 27 §§, 12 kap 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:52
Rubrik: Lag (2006:52) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:238
Rubrik: Lag (2006:238) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Ikraft: 2006‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:424
Rubrik: Lag (2006:424) ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny 63 kap 4 a §
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:289 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL10/2001 s30, EUTL325/2004 s4
CELEX-nr: 32001R0069 [ pdf ], 32004R1860 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:554
Rubrik: Lag (2006:554) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 40 kap. 21 §, 58 kap. 18, 32 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:582
Rubrik: Lag (2006:582) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 43 kap 26 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:614
Rubrik: Lag (2006:614) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 48 kap 20, 20 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:619
Rubrik: Lag (2006:619) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 19 §, 7 kap 19 §, 24 kap 2 §, 37 kap 23, 26 §§, 39 kap 2, 23, 24 a §§, 42 kap 15 a, 21, 21 a §§, bil. 24.1, 37.1; ny 2 kap 4 b §, rubr. närmast före 2 kap 4 b §
Ikraft: 2006‑08‑18 överg.best.
Förarbeten: prop. 2005/06:36 Beskattning av europakooperativ (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:SkU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:291 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL225/1990 s1, EUTL58/2005 s19
CELEX-nr: 31990L0434 [ pdf ], 32005L0019 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:620
Rubrik: Lag (2006:620) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nuvarande 17 kap 22 b, 22 c, 22 d §§ betecknas 17 kap 22 c, 22 d, 22 f §§, ändr. 17 kap 1, 4, 19, 22 a §§, 29 kap 2 §, de nya 17 kap 22 c, 22 d, 22 f §§, rubr. närmast före 17 kap 22 a §; nya 17 kap 22 b, 22 e §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:650
Rubrik: Lag (2006:650) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:660
Rubrik: Lag (2006:660) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:908
Rubrik: Lag (2006:908) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 17 kap 2, 3, 24 §§, 18 kap 7, 13 §§; ny 17 kap 4 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:982
Rubrik: Lag (2006:982) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 18 §; ny 11 kap 10 a §, rubr. närmast före 11 kap 10 a §
Ikraft: 2006‑08‑01
Förarbeten: bet. 2005/06:SkU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:381 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:983
Rubrik: Lag (2006:983) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 22 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:992
Rubrik: Lag (2006:992) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 8, 17 §§; ny 12 kap 6 a §
Ikraft: 2006‑10‑02 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:380 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1344
Rubrik: Lag (2006:1344) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 11 kap 7 §, 63 kap 4 a §, 65 kap 11 a, 11 b, 11 c §§, rubr. närmast före 11 kap 7 §; ändr. 1 kap 11 §, 12 kap 2 §, 39 kap 25, 26 §§, 57 kap 11, 16, 17 §§, 61 kap 1 §, 65 kap 12 §; nya 11 kap 48 §, 61 kap 17 a §, 65 kap 9 a, 9 b, 9 c, 9 d §§, rubr. närmast före 11 kap 48 §, 61 kap 17 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1351
Rubrik: Lag (2006:1351) om ändring i lagen (2006:5) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 3 § i 2006:5
Ändring, SFS 2006:1354
Rubrik: Lag (2006:1354) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 28 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 2006/07:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1422
Rubrik: Lag (2006:1422) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 48 kap 10 §, 48 a kap 14 §, rubr. närmast före 48 kap 10 §, 48 a kap, 14 §; ändr. 2 kap 1 §, 17 kap 33 §, 18 kap 12 §, 19 kap 15 §, 20 kap 13 §, 21 kap 20 §, 23 kap § 19 §, 24 kap 1 §, 25 kap 2 §, 26 kap 15 §, 30 kap 14 §, 31 kap 23 §, 37 kap 1, 2, 9, 16, 30 §§, 38 kap 1, 3, 8, 16, 17, 19 §§, 40 kap 2, 4, 24 §§, 42 kap 2, 16, 21 §§, 44 kap 8 §, 48 kap 7 §, 48 a kap 1, 6, 7, 8 a, 16 §§, 49 kap 1, 2, 8, 9, 11, 19 a, 26 §§, 56 kap 8 §, 57 kap 1, 7, 13, 15, 24 §§, bil. 37.1, 37.2, rubr. närmast före 57 kap 24 §, p. 7 övergångsbest. till 2005:1136; nytt 38 a kap, nya 17 kap 17 a §, 23 kap 23 a §, 24 kap 3 a §, 37 kap 30 a §, 38 kap 17 a, 17 b, 20 §§, 39 kap 23 a §, 42 kap 16 b §, 48 kap 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e §§, 48 a kap 8 b, 8 c, 17 §§, 49 kap 3 a, 32 §§, 57 kap 7 a, 7 b, 7 c, 10 a, 11 a, 12 a, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 a §§, rubr. närmast före 17 kap 7 a §, 24 kap 3 a §, 37 kap 30 a §§, 38 kap 20 §, 42 kap 16 b §, 48 kap 18 a, 18 b, 18 c, 18 d §§, 48 a kap 17 §, 49 kap 32 §, 57 kap 20 a §, rubr. närmast före 37 kap 30 §, 38 kap 19 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:41 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL225/1990 s1, EUTL58/2005 s19
CELEX-nr: 31990L0434 [ pdf ], 32005L0019 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1471
Rubrik: Lag (2006:1471) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1497
Rubrik: Lag (2006:1497) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 61 kap 19 a §; ändr. 61 kap 9 §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175; ny 61 kap 8 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1518
Rubrik: Lag (2006:1518) om ändring i lagen (2006:1344) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ny p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1344
Förarbeten: bet. 2006/07:SkU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] och bet. 2006/07:SkU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:69 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2006:1520
Rubrik: Lag (2006:1520) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 45 kap 27 §, 46 kap 13 §, rubr. närmast före 45 kap 27 §, 46 kap. 13 §, 47 kap 11 §; ändr. 2 kap 9, 17 §§, 3 kap 18 §, 26 kap 5 §, 41 kap 3 §, 44 kap 2, 27 §§, 45 kap 33 §, 46 kap 18 §, 47 kap 1, 2, 3, 4, 5, 5 b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 §§, 48 kap 1 §, rubr. till 47 kap, rubr. närmast efter 47 kap 1 §, rubr. närmast före 47 kap 7, 9 §§; nya 47 kap 9 a, 11 a §§
Ikraft: 2007‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:350
Rubrik: Lag (2007:350) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 47 kap 4 §, bil. 6 a.1, 6 a.2, 24.1, 24.2, 37.1, 37.2
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32006L0363 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:394
Rubrik: Lag (2007:394) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 35 §
Ikraft: 2007‑07‑02 överg.best.
Ändring, SFS 2007:471
Rubrik: Lag (2007:471) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap 5 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:552
Rubrik: Lag (2007:552) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap 19 §, 24 kap 8 §, 25 a kap 15 §, 48 kap 5 §, 49 a kap 7 §, 55 kap 5 §, 56 kap 3 §
Ikraft: 2007‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:618
Rubrik: Lag (2007:618) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 12 kap 27 §, 16 kap 17 §, rubr. närmast före 9 kap 4 §
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:764
Rubrik: Lag (2007:764) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 64 kap 1, 3, 5 §§, rubr. närmast före 64 kap 5 §
Ikraft: 2007‑12‑15
Ändring, SFS 2007:1122
Rubrik: Lag (2007:1122) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap 19 §, 8 kap 14 §, 24 kap 14 §, 42 kap 15 a §, 48 kap 15, 18 §§, 53 kap 2, 6 §§, rubr. närmast före 53 kap 2 §; ny 44 kap 40 §, rubr. närmast före 44 kap 40 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Förarbeten: prop. 2007/08:12 Vissa kapitalskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:42 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL375/1985 s3, EUTL79/2005 s9
CELEX-nr: 31985L0611 [ pdf ], 32005L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1248
Rubrik: Lag (2007:1248) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap 9 a, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1249
Rubrik: Lag (2007:1249) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 61 kap 17 a §; ändr. 3 kap 9 §, 12 kap 19, 20, 21 §§, 42 kap 1 §, 61 kap 1 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1251
Rubrik: Lag (2007:1251) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 50 kap 7 §, 57 kap 21 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1254
Rubrik: Lag (2007:1254) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. bil. 39 a, rubr. närmast före 39 a kap 7 §; ny 39 a kap 7 a §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1342
Rubrik: Lag (2007:1342) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1388
Rubrik: Lag (2007:1388) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap 5, 27, 29 §§, 16 kap 27 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1406
Rubrik: Lag (2007:1406) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap 11 §, 9 kap 4 §, 33 kap 10 §, 59 kap 5, 9, 14 §§, 65 kap 13 §, 66 kap 2 §
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1419
Rubrik: Lag (2007:1419) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 2 kap 2 a, 3, 10, 11, 12, 20, 26, 31, 32, 33 §§, 3 kap 5, 6, 7, 13, 20 §§, 5 kap 1, 3 §§, 6 kap 8, 9, 11 §§, 6a kap 3, 4, 6 §§, 7 kap 4, 5, 6, 8, 9, 10, 18, 21 §§, 8 kap 5, 21 §§, 9 kap 5 §, 10 kap 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 §§, 11 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26 a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48 §§, 12 kap 1, 2, 3, 6, 6 a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 37 §§, 13 kap 1 a, 6, 7, 8, 9 §§, 14 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13 a, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 §§, 15 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 §§, 16 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 28 a, 28 b, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 §§, 17 kap 3, 5, 6, 7, 7 a, 10, 15, 17, 19 a, 20, 20 a, 20 b, 21, 22 c, 22 d, 22 e, 22 f, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 18 kap 3, 5, 10, 11, 13, 17 a, 17 b, 17 c, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 19 kap 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 14 a, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 §§, 20 kap 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 20 a kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 21 kap 2, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 §§, 22 kap 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 23 kap 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 a, 29 §§, 24 kap 3, 3 a, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 17 a, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 25 kap 7, 8, 11 §§, 25 a kap 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 §§, 26 kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15 §§, 27 kap 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 28 kap 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, 29 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§, 30 kap 2, 3, 4, 6 a, 7, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 12 a §§, 31 kap 2, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 a §§, 32 kap 4, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 33 kap 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20 §§, 34 kap 2, 3, 4, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 §§, 35 kap 1, 2 a, 3, 4, 5, 6 §§, 36 kap 1, 2 a, 3, 4 §§, 37 kap 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30 a §§, 38 kap 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a, 18, 20 §§, 38 a kap 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 §§, 39 kap 3, 6, 9, 11, 12, 13 b, 13 c, 13 f, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 §§, 39 a kap 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 40 kap 2, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21 §§, 41 kap 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12 §§, 42 kap 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 a, 16 b, 17, 20, 20 a, 20 b, 21, 21 a, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34 §§, 44 kap 4, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 45 kap 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 15 a, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 §§, 46 kap 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 47 kap 3, 5 a, 5 b, 7, 8, 9, 9 a, 10, 11, 11 a, 12, 13, 13 a, 15 §§, 48 kap 1, 2, 3, 4, 6, 6 a, 6 b, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 17 a, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 19, 20, 20 a, 21, 23, 24, 25, 26, 27, §§, 48 a kap 2, 4, 4 a, 5, 6, 6 a, 7, 8, 8 a, 8 c, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 §§, 49 kap 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 a, 19 b, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 49 a kap 3, 8, 10, 11, 12, 13 §§, 50 kap 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 51 kap 2, 3, 5, 6 §§, 52 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 53 kap 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§, 54 kap 3, 4, 5, 6 §§, 55 kap 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 56 kap 5 §, 57 kap 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 a, 7 b, 7 c, 10, 11, 11 a, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20 a, 20 b, 20 c, 22, 23, 23 a, 24, 24 a, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 §§, 58 kap 1 b, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33 §§, 59 kap 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17 §§, 60 kap 2, 3,
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1449
Rubrik: Lag (2007:1449) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 55 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:134
Rubrik: Lag (2008:134) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 6 kap 8 §, 7 kap 11 §, 10 kap 3 §, 12 kap 34 §, 16 kap 17 §, 28 kap 3 §, 39 kap 2, 13 a §§, 58 kap 1, 1 a, 2, 4, 5, 16, 19, 19 a, 29 §§, 59 kap 14 §, 64 kap 3 §, 66 kap 2 §; nya 58 kap 16 a, 16 b, 18 a, 19 b, 19 c §§, rubr. närmast före 58 kap 18 a §
Ikraft: 2008‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:SkU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:155 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL235/2003 s10, EGTL345/2002 s1
CELEX-nr: 32003L0041 [ pdf ], 32002L0083 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:227
Rubrik: Lag (2008:227) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 34 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:311
Rubrik: Lag (2008:311) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 32 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2008:335
Rubrik: Lag (2008:335) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 §, 19 kap 11 §, rubr. närmast före 49 kap 19 b §
Ikraft: 2008‑06‑15
Förarbeten: bet. 2007/08:SkU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:187 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:803
Rubrik: Inkomstskattelag (1999:1229) (2008:803)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2008:813
Rubrik: Lag (2008:813) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap 22 §, 55 kap 2 §
Ikraft: 2008‑10‑30
Ändring, SFS 2008:816
Rubrik: Lag (2008:816) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 29 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2008‑10‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2008:822
Rubrik: Lag (2008:822) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 11 kap 16 §, rubr. närmast före 11 kap 16 §; ändr. 10 kap. 11 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:829
Rubrik: Lag (2008:829) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2005:1136
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:865
Rubrik: Lag (2008:865) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap 30 §
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1063
Rubrik: Lag (2008:1063) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 23 kap 5, 15, 20, 21, 25, 26 §§; ändr. 16 kap 1 §, 17 kap 33 §, 23 kap 2, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 23 a §§, 56 kap 8 §; ny 27 kap 6 a §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1064
Rubrik: Lag (2008:1064) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 49 a kap 14 §, 57 kap 11 a §; ändr. 25 a kap 11 §, 30 kap 7 §, 35 kap 3, 5 §§, 36 kap 3 §, 38 a kap 23 §, 49 a kap 13 §, 57 kap 12, 13, 21 §§, p 5 övergångsbest. till 2005:1136
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1066
Rubrik: Lag (2008:1066) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. rubr närmast före 21 kap 40 §; ändr. 3 kap 18 §, 21 kap 22, 36, 38, 39, 40 §§, rubr. närmast före 21 kap 39 §; ny 21 kap 41 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1306
Rubrik: Lag (2008:1306) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 63 kap 2, 4 §§; ny 63 kap 3 a §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1316
Rubrik: Lag (2008:1316) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 13 kap 1 §, 27 kap 4 §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1322
Rubrik: Lag (2008:1322) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 3 §, 12 kap 2 §, 42 kap 25, 30 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1327
Rubrik: Lag (2008:1327) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 65 kap 5, 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1343
Rubrik: Lag (2008:1343) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 48 a kap 6 a, 12 §§, rubr. närmast före 48 a kap 6 a §; ändr. 24 kap 1 §, 33 kap 8, 16 §§, 34 kap 6, 8, 10, 18, 20 §§, 48 a kap 13 §, 50 kap 5 §, 57 kap 11, 19 §§, 65 kap 8, 14 §§; nya 24 kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 24 kap 10 a, 10 b, 10 d §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1351
Rubrik: Lag (2008:1351) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 16 kap 18, 19 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:107
Rubrik: Lag (2009:107) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 8, 13, 15 §§, 47 kap. 5 §, rubr. närmast före 2 kap. 15 §
Ikraft: 2009‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:197
Rubrik: Lag (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 65 kap. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 65 kap. 9 §; nuvarande 65 kap. 13, 14, 15, 16 §§ betecknas 65 kap. 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 11, 16 §§, 41 kap. 12 §, övergångsbest. till 2004:66, 2007:1406, rubr. närmast före 1 kap. 11 §, rubr. närmast före 65 kap. 13, 14, 15 §§ sätts närmast före nya 65 kap. 9, 10, 11 §§; nytt 67 kap.
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:357
Rubrik: Lag (2009:357) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §, rubr. närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 31985L0611 [ pdf ], 32008L0018 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:536
Rubrik: Lag (2009:536) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 44 kap. 14 §; nya 67 kap. 13 a, 13 b, 13 c §§
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:542
Rubrik: Lag (2009:542) om ändring i lagen (2009:197) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 13 §, p 5 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2009:197
Ändring, SFS 2009:547
Rubrik: Lag (2009:547) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 18 kap. 4 §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:583
Rubrik: Lag (2009:583) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 28 §, 12 kap. 3 §, 58 kap. 18, 18 a §§, rubr. närmast före 11 kap. 28 §; ny 11 kap. 21 a §, rubr. närmast före 11 kap 21 a §
Ikraft: 2009‑07‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2009:721
Rubrik: Lag (2009:721) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 b §, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2009‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:768
Rubrik: Lag (2009:768) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 7 kap. 16 §
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1060
Rubrik: Lag (2009:1060) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 3 kap. 18 §, 30 kap. 1 §, 42 kap. 1 §, 59 kap. 16 §, 62 kap. 9 §, 63 kap. 2 §, 65 kap. 4 §, 67 kap. 5, 11 §§, ny 2 kap. 36 §, rubr. närmast före 2 kap. 36 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1229
Rubrik: Lag (2009:1229) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 48 a kap. 5, 11 §§, 49 kap. 8, 26 §§; nya 3 kap. 19 a §, 48kap. 17 b §, rubr. närmast före 48 kap. 17 b §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1230
Rubrik: Lag (2009:1230) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 30 kap. 8, 9, 10 §§, 31 kap. 20 §, 34 kap. 16, 17 §§; ny 18 kap. 15 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1239
Rubrik: Lag (2009:1239) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 12 kap. 30 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1409
Rubrik: Lag (2009:1409) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 47 kap. 10 §; ändr. 6 kap. 11 §, 15 kap. 1 §, 41 kap. 3 §, 47 kap. 6, 7, 8, 11 b §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1412
Rubrik: Lag (2009:1412) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 9 kap. 7 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 45 §, 13 kap. 3, 4 §§, 15 kap. 3 §, rubr. närmast före 11 kap. 45 §, 15 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1413
Rubrik: Lag (2009:1413) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 25 a kap. 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 25 a kap. 4 §; ändr. 23 kap. 2, 4 §§, 24 kap. 10 a §, 25 kap. 8 §, 25 a kap. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 25 §§, 27 kap. 6 a §, 48 kap. 27 §, 49 kap. 19 a, 19 b §§, 50 kap. 10 §, 52 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 24 kap. 10 a §, 49 kap. 19 a §; nya 24 kap. 17 b §, 25 a kap. 3 a, 4 a, 9 a, 20, 23 a §§, 50 kap. 8 a §, rubr. närmast före 24 kap. 17 b §, 25 a kap. 3 a §, rubr. närmast efter 25 a kap. 8 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1452
Rubrik: Lag (2009:1452) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 67 kap. 7 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1453
Rubrik: Lag (2009:1453) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 40 kap. 16 §; ny 40 kap. 16 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1490
Rubrik: Lag (2009:1490) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 63 kap. 3 a §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:202
Rubrik: Lag (2010:202) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §, rubr. närmast före 8 kap. 13 §
Ikraft: 2010‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:353
Rubrik: Lag (2010:353) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: nytt 35 a kap.
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:461
Rubrik: Lag (2010:461) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 20 §, 11 kap. 25 §, 29 kap. 16 §, rubr. närmast före 29 kap. 16 §
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:462
Rubrik: Lag (2010:462) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 8 kap. 20 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:539
Rubrik: Lag (2010:539) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 34 §, rubr. närmast före 11 kap. 34 §
Ikraft: 2010‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:874
Rubrik: Lag (2010:874) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 21, 34 §§
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1277
Rubrik: Lag (2010:1277) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 2 kap. 27 §, 8 kap. 6, 9, 10, 11, 16, 19, 21 §§, 9 kap. 7 §, 10 kap. 5 §, 11 kap. 30, 31, 32, 37, 40, 41 §§, 12 kap. 36 §, 15 kap. 8 §, 16 kap. 22, 24, 30 §§, 28 kap. 9 §, 57 kap. 9, 22 §§, 58 kap. 10, 18, 18 a, 24 §§, 67 kap. 6 §, rubr. närmast före 8 kap. 6, 9, 10 §§, 11 kap. 31 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32005Q0684
Ändring, SFS 2010:1378
Rubrik: Lag (2010:1378) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 62 kap. 6 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32004R0883 [ pdf ], 31971R1408 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1528
Rubrik: Lag (2010:1528) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, 17 kap. 2, 4 a, 24 §§, 18 kap. 7, 13 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1531
Rubrik: Lag (2010:1531) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 21 kap. 4, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 41 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1826
Rubrik: Lag (2010:1826) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 42 kap. 30 §, 63 kap. 3 a §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:68
Rubrik: Lag (2011:68) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 7 kap. 19 §; ändr. 2 kap. 4 och 4 b §§, 16 kap. 8 §, 24 kap. 5 §, 28 kap. 10 §, 33 kap. 10 §, 39 kap. 2, 4, 9, 13 d §§, 40 kap. 5 §, 48 kap. 6 a, 6 b, 28 §§, 58 kap. 15 §, 67 kap. 13 c §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:293
Rubrik: Lag (2011:293 ) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, 11 kap. 46 §, 24 kap. 16 §, 28 kap. 26 §, 29 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2011‑04‑15
CELEX-nr: 12010E/PRO/07
Ändring, SFS 2011:477
Rubrik: Lag (2011:477) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 61 kap. 8 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:937
Rubrik: Lag (2011:937) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §, rubr. närmast före 17 kap. 15 §, 39 kap. 20 §, 48 kap. 18 §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
CELEX-nr: 32009L0065 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1084
Rubrik: Lag (2011:1084) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 11 kap. 32 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1204
Rubrik: Lag (2011:1204) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 17 kap. 22 a §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1256
Rubrik: Lag (2011:1256) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 1 kap. 12 §, rubr. närmast före 1 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 5, 7, 13, 14, 15, 16 §§, 2 kap. 1, 27 §§, 7 kap. 11 §, 8 kap. 7, 8 §§, 9 kap. 8, 11 §§, 10 kap. 14 §, 15 kap. 6 §, 16 kap. 16 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 24, 33, 38 §§, 25 kap. 12 §, 25 a kap. 11 §, 30 kap. 3, 6 a, 7, 13, 15 §§, 31 kap. 19, 26 §§, 32 kap. 6, 10, 11 §§, 33 kap. 3, 10 §§, 35 kap. 3 §, 35 a kap. 5 §, 38 kap. 15 §, 38 a kap. 15 §, 39 kap. 22 §, 39 a kap. 11, 13 §§, 48 kap. 26 §, 49 a kap. 13 §, 51 kap. 6 §, 58 kap. 16 a, 18 a, 19 b §§, 61 kap. 5 §, 63 kap. 3, 3 a §§, 65 kap. 1, 3, 5 §§, 66 kap. 11, 12 och 14 §§, 67 kap. 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1270
Rubrik: Lag (2011:1270) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: ändr. 33 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1271
Rubrik: Lag (2011:1271) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Omfattning: upph. 6 kap. 16 a §, 39 kap. 20 §, rubr. närmast före 39 kap. 20 §; nuvarande 57 kap. 20 a, 20 b, 20 c §§ betecknas 57 kap. 20 b, 20 c, 20 d §§; ändr. 1 kap. 11 §, 3 kap. 19 §, 6 kap. 5 §, 7 kap. 6, 10 §§, 11 kap. 22 §, 12 kap. 2 §, 15 kap. 1 §, 16 kap. 9, 17 §§, 17 kap. 15 §, 24 kap. 2, 11 §§, 30 kap. 1 §, 38 a kap. 23 §, 39 kap. 1, 14 §§, 41 kap. 11 §, 42 kap. 4, 30 §§, 48 kap. 7 §, 52 kap. 3 §, 57 kap. 11, 12, 16, 22 §§, 61 kap. 8 a §, 65 kap. 2, 10 §§, 67 kap. 2, 13 c §§, rubr. närmast efter 39 kap. 13 f §, p 3 övergångsbest. till 2001:1175, p 2 övergångsbest. till 2005:1136, rubr. närmast före 6 kap. 16 a § sätts närmast efter 6 kap. 12 §, rubr. närmast före 57 kap. 20 a sätts närmast före nya 57 kap. 20 b §; nya 6 kap. 13 §, 42 kap. 24 a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, 44 kap. 8 a, 8 b, 22 a, 22 b, 22 c, 22 d, 22 e §§, 34 a §§, 48 a kap. 10 a §, 57 kap. 11 a, 20 a §§, 67 kap. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast föer 42 kap. 24 a §, 35, 43 §§, 44 kap. 8 a, 22 a §§, 67 kap. 20, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.