Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1352) om upphävande av lagen (2006:294) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1352) om upphävande av lagen (2006:294) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007

Förarbeten till SFS 2006:1352 :
prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman