Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter

» Läs lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1346 :
prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:FiU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:9 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Förarbeten till lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter och ändringar i lagen

Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1119
Rubrik: Lag (2001:1119) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2001:1172
Rubrik: Lag (2001:1172) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:51
Rubrik: Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:217
Rubrik: Lag (2002:217) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2002:325
Rubrik: Lag (2002:325) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:731
Rubrik: Lag (2003:731) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1216
Rubrik: Lag (2003:1216) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:850
Rubrik: Lag (2004:850) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1245
Rubrik: Lag (2004:1245) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1346
Rubrik: Lag (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:287
Rubrik: Lag (2007:287) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2009:1004
Rubrik: Lag (2009:1004) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:437
Rubrik: Lag (2010:437) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1283
Rubrik: Lag (2010:1283) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1286
Rubrik: Lag (2011:1286) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1404
Rubrik: Lag (2011:1404) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 7, 11 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1515
Rubrik: Lag (2011:1515) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2013:962
Rubrik: Lag (2013:962) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2023:751
Rubrik: Lag (2023:751) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman