Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1336) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1336) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

» Läs förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1336.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt

Förordning (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1316
Rubrik: Förordning (1994:1316) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑11‑01
Ändring, SFS 1996:199
Rubrik: Förordning (1996:199) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1996‑05‑15
Ändring, SFS 1998:1057
Rubrik: Förordning (1998:1057) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
Omfattning: ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2000:908
Rubrik: Förordning (2000:908) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1336
Rubrik: Förordning (2006:1336) om ändring i förordningen (1994:536) om folkrättslig granskning av vapenprojekt
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:936
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman