Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.

» Läs lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1329 :
prop. 2006/07:4 Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas tilldödsstraff eller tortyr, m.m. (Utrikesdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:UU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL200/2005 s1

Förarbeten till lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m. och ändringar i lagen

Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 2007‑01‑01
CELEX-nr: 32005R1236 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:375
Rubrik: Lag (2008:375) om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2016:282
Rubrik: Lag (2016:282) om ändring i lagen (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman