Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1327) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1327) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

» Läs förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1327.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Förordning (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1110
Rubrik: Förordning (1996:1110) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1638
Rubrik: Förordning (1998:1638) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4 §§; ny 11 §
Ikraft: 1999‑02‑01
Ändring, SFS 2000:262
Rubrik: Förordning (2000:262) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: nya 5 a, 13 §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:116
Rubrik: Förordning (2001:116) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:433
Rubrik: Förordning (2001:433) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1031
Rubrik: Förordning (2001:1031) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:553
Rubrik: Förordning (2002:553) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: upph. 5, 10, 12, rubr. närmast före 5 §; nuvarande 5 a § betecknas 5 §; ändr. 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:893
Rubrik: Förordning (2002:893) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:288
Rubrik: Förordning (2003:288) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1327
Rubrik: Förordning (2006:1327) om ändring i förordningen (1996:502) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden (CSN)
Omfattning: ändr. 3, 7, 11 §§; ny 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1071
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman