Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1325) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1325) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

» Läs förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1325.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet

Förordning (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1993‑07‑01
Upphävd: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1005
Rubrik: Förordning (1998:1005) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1325
Rubrik: Förordning (2006:1325) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Omfattning: ändr. 2, 5, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2007‑01‑15
Ändring, SFS 2010:1783
Rubrik: Förordning (2010:1783) om ändring i förordningen (1993:920) om Tolk- och översättarinstitutet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:143
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman