Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

» Läs förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1306.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården

Förordning (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2002:881
Rubrik: Förordning (2002:881) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:386
Rubrik: Förordning (2003:386) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1097
Rubrik: Förordning (2003:1097) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: upph. 6, 11, 17 §§, rubr. närmast före 6 §; ändr. 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 46 §§, rubr. närmast före 10, 16, 22, 26, 31 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:953
Rubrik: Förordning (2004:953) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 9, 46 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:10
Rubrik: Förordning (2005:10) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: upph. 38 §; ändr. 8, 19, 24, 28 §§
Ikraft: 2005‑03‑01
Ändring, SFS 2005:327
Rubrik: Förordning (2005:327) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:660
Rubrik: Förordning (2005:660) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2005‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1025
Rubrik: Förordning (2005:1025) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: upph. 42, 53 §§, rubr. närmast före 42, 53 §§; ändr. 3, 5, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, rubr. närmast före 44 §, rubr. närmast efter 45 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:106
Rubrik: Förordning (2006:106) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 36, 37 §§
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:1126
Rubrik: Förordning (2006:1126) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 3, 4, 10, 15, 16, 22, 35, 36, 44 §§
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2006:1306
Rubrik: Förordning (2006:1306) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15, 31, 44, 46 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1193
Rubrik: Förordning (2009:1193) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 9, 46 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1556
Rubrik: Förordning (2009:1556) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1482
Rubrik: Förordning (2010:1482) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:148
Rubrik: Förordning (2011:148) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 9, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 31, 35, 39, 40, 44, 46 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:973
Rubrik: Förordning (2011:973 ) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2012:569
Rubrik: Förordning (2012:569) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2012‑10‑16 överg.best.
Ändring, SFS 2013:659
Rubrik: Förordning (2013:659) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 36, 37, 44 §§
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1162
Rubrik: Förordning (2014:1162) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15, 36, 37, 44, 46, 52 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:649
Rubrik: Förordning (2015:649) om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1746
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman