Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1305) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1305) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

» Läs förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1305.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt

Förordning (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 1974‑07‑01
Upphävd: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 1976:18
Rubrik: Förordning (1976:18) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 27 §
Ändring, SFS 1976:507
Rubrik: Förordning (1976:507) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 1, 42 §§
Ändring, SFS 1977:330
Rubrik: Förordning (1977:330) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ändring, SFS 1977:1143
Rubrik: Förordning (1977:1143) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 25 §; ny 37 a §; omtryck
Ändring, SFS 1978:902
Rubrik: Förordning (1978:902) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: nya 39 a, 39 b, 39 c, 39 d, 43 §§
Ändring, SFS 1979:703
Rubrik: Förordning (1979:703) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 10, 12, 14, 22, 36 §§
Ändring, SFS 1980:933
Rubrik: Förordning (1980:933) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 30 §
Ändring, SFS 1981:239
Rubrik: Förordning (1981:239) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 10, 22 §§
Ändring, SFS 1981:968
Rubrik: Förordning (1981:968) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 41 §
Ändring, SFS 1982:154
Rubrik: Förordning (1982:154) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 41 §
Ändring, SFS 1982:406
Rubrik: Förordning (1982:406) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 39 d §; ändr. 4, 7, 11, 12, 14–17, 21, 26, 27, 33, 39 a §§
Ändring, SFS 1983:249
Rubrik: Förordning (1983:249) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 12, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 37, 40 §§
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:370
Rubrik: Förordning (1986:370) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 39, 42 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1986:588
Rubrik: Förordning (1986:588) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1986:6
Ändring, SFS 1988:623
Rubrik: Förordning (1988:623) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 20, 33 §§; ny 36 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1021
Rubrik: Förordning (1990:1021) om ändring i kungörelsen (1974:248) med vissa föreskrifter rörande tillämpningen av lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 21–28, 30, 32, 33, 39, 41, 42 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 31, 34, 35, 36, 37, 37 a, 39 b, 39 c, 43 §§; omtryck
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1993:966
Rubrik: Förordning (1993:966) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 14 §; ny 21 §
Ikraft: 1993‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:4 om villkorlig frigivning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU19, rskr. 1992/93:223
Ändring, SFS 1994:456
Rubrik: Förordning (1994:456) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:494
Rubrik: Förordning (1995:494) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 4, 10 §§; ändr. 6, 11, 12, 13, 35, 39 a, 39 b §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1115
Rubrik: Förordning (1995:1115) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1995‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1050
Rubrik: Förordning (1997:1050) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 39 c §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:628
Rubrik: Förordning (1998:628) om ändring i förordningen (1947:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 14 §; ändr. 1, 2, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 35, 37, 37 a, 39 b, 40 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:15
Rubrik: Förordning (2000:15) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 1, 15 §§
Ikraft: 2000‑02‑15
Ändring, SFS 2001:508
Rubrik: Förordning (2001:508) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2003:385
Rubrik: Förordning (2003:385) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 12, 19, 20, 36 §§
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1150
Rubrik: Förordning (2003:1150) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 2, 37 a §§; ändr. 19, 20 §§
Ikraft: 2004‑02‑01
Ändring, SFS 2004:740
Rubrik: Förordning (2004:740) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ny 14 §
Ikraft: 2004‑12‑01
Ändring, SFS 2005:138
Rubrik: Förordning (2005:138) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2005‑05‑01
Ändring, SFS 2005:991
Rubrik: Förordning (2005:991) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 15, 16, 19, 20, 21, 31 §§; ändr. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 35, 37, 38, 39 b, 40, 43 §§; ny 33 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:164
Rubrik: Förordning (2006:164) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ny 41 §
Ikraft: 2006‑04‑15
Ändring, SFS 2006:1121
Rubrik: Förordning (2006:1121) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2006:1305
Rubrik: Förordning (2006:1305) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph. 34, 35, 37, 40 §§, rubr. i förordningen; ändr. 7, 12, 36, 39 b §§; nya 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:899
Rubrik: Förordning (2007:899) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:111
Rubrik: Förordning (2008:111) om ändring i förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: ändr. 39 a §
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2011:266
Rubrik: Förordning (2011:266) om upphävande av förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman