Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1292) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1292) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret

» Läs förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1292.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret

Förordning (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 1996‑07‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:900
Rubrik: Förordning (1996:900) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑10‑15
Ändring, SFS 1998:274
Rubrik: Förordning (1998:274) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:663
Rubrik: Förordning (1998:663) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:664
Rubrik: Förordning (1998:664) om ändring i förordningen (1998:274) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 § i 1998:274
Ändring, SFS 1998:1100
Rubrik: Förordning (1998:1100) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1523
Rubrik: Förordning (1998:1523) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 2, 9, 13 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:189
Rubrik: Förordning (2000:189) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:586
Rubrik: Förordning (2000:586) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:408
Rubrik: Förordning (2001:408) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 17 §§
Ikraft: 2001‑07‑09
Ändring, SFS 2002:80
Rubrik: Förordning (2002:80) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:364
Rubrik: Förordning (2002:364) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:1100
Rubrik: Förordning (2002:1100) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 2003‑02‑01
Ändring, SFS 2004:339
Rubrik: Förordning (2004:339) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:725
Rubrik: Förordning (2004:725) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2004‑10‑15
Ändring, SFS 2004:1044
Rubrik: Förordning (2004:1044) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1308
Rubrik: Förordning (2004:1308) om ändring i förordningen 2004:1044) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. ikrafttr.best till 2004:1044
Ikraft: 2005‑03‑01
Ändring, SFS 2004:1336
Rubrik: Förordning (2004:1336) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005‑03‑09
Ändring, SFS 2006:1258
Rubrik: Förordning (2006:1258) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 1, 2, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 4 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1292
Rubrik: Förordning (2006:1292) om ändring i förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret
Omfattning: ändr. 5, 18 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1447
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman