Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1276) om ändring i förordningen (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1276) om ändring i förordningen (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning

Förarbeten till SFS 2006:1276 :
Jfr prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:8

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman