Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1274) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1274) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

» Läs förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1274.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem

Förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ändring, SFS 1970:810
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Ändring, SFS 1971:731
Omfattning: ändr. 9, 12, 15, 17, 20 §§
Ändring, SFS 1971:825
Omfattning: ändr. 2, 3, 9, 10, 14, 21, 22, 23 §§, övergångsbest., rubr. närmast före 12 §; nya 11 a, 11 b, 24–30 §§, rubr. närmast före 24, 29 §§, övergångsbest.; omtryck
Ändring, SFS 1972:105
Omfattning: ändr. 6, 8, 13 §§
Ändring, SFS 1972:153
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1973:59
Omfattning: ändr. 9, 11 a, 20, 21, 26 §§
Ändring, SFS 1973:761
Omfattning: nuvarande 29, 30 §§ betecknas 31, 32 §§;,rubr. närmast före 29 § sättes närmast före nya 31 §; ändr. 2, 3, 11 a, 25, 26, 27 §§; nya 29, 30 §§
Ändring, SFS 1974:1076
Omfattning: ändr. 17 §
Ändring, SFS 1975:8
Omfattning: ändr. 4, 9, 11 a, 14, 25, 26 §§
Ändring, SFS 1975:290
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1974:1076
Ändring, SFS 1976:1135
Rubrik: Förordning (1976:1135) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1977:380
Rubrik: Förordning (1977:380) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 9, 12 §§
Ändring, SFS 1977:724
Rubrik: Förordning (1977:724) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 9, 21 §§
Ändring, SFS 1977:1109
Rubrik: Förordning (1977:1109) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 12, 29 §§
Ändring, SFS 1978:367
Rubrik: Förordning (1978:367) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1979:117
Rubrik: Förordning (1979:117) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1979:201
Rubrik: Förordning (1979:201) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 16, 17, 18, 19 §§
Ändring, SFS 1979:723
Rubrik: Förordning (1979:723) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 5, 9, 11 a, 12, 26 §§
Ändring, SFS 1979:885
Rubrik: Förordning (1979:885) om ändring i förordningen (1979:723) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9, 11 a §§
Ändring, SFS 1980:505
Rubrik: Förordning (1980:505) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 8, 9, 11 a, 26 §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:95
Rubrik: Förordning (1981:95) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 9, 21 §§
Ändring, SFS 1981:242
Rubrik: Förordning (1981:242) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 9, 11 a, 26 §§
Ändring, SFS 1981:487
Rubrik: Förordning (1981:487) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 31 §; ändr. 1, 3, 7, 9, 11 a, 23, 26, 27, 29, 30 §§; omtryck
Ändring, SFS 1981:880
Rubrik: Förordning (1981:880) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 5, 9, 11 a §§
Ändring, SFS 1982:1139
Rubrik: Förordning (1982:1139) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1983:361
Rubrik: Förordning (1983:361) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 9, 11 a, 29, 30 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:1124
Rubrik: Förordning (1983:1124) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1985:223
Rubrik: Förordning (1985:223) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1986:544
Rubrik: Förordning (1986:544) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 20, 24 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Ändring, SFS 1987:333
Rubrik: Förordning (1987:333) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 5, 9, 10, 14, 26 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:41
Rubrik: Förordning (1988:41) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 1988‑04‑12
Ändring, SFS 1988:216
Rubrik: Förordning (1988:216) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1988‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:694
Rubrik: Förordning (1988:694) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 5, 9 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:1430
Rubrik: Förordning (1988:1430) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:561
Rubrik: Förordning (1989:561) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9, 11 a §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:908
Rubrik: Förordning (1990:908) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 23, 26 §§
Ikraft: 1990‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1028
Rubrik: Förordning (1990:1028) om ändring i kungörelsen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. författningsrubr., 11 a §
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:20
Rubrik: Förordning (1991:20) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑02‑15
Ändring, SFS 1991:577
Rubrik: Förordning (1991:577) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:716
Rubrik: Förordning (1991:716) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9, 23, 26 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1418
Rubrik: Förordning (1991:1418) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:99
Rubrik: Förordning (1992:99) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992‑04‑01
Ändring, SFS 1992:1028
Rubrik: Förordning (1992:1028) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 3, 9, 10, 11, 14 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1397
Rubrik: Förordning (1992:1397) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1679
Rubrik: Förordning (1992:1679) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 26, 27 §§
Ikraft: 1993‑02‑01
Ändring, SFS 1993:1147
Rubrik: Förordning (1993:1147) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993‑12‑01
Ändring, SFS 1993:1343
Rubrik: Förordning (1993:1343) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:378
Rubrik: Förordning (1995:378) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:422
Rubrik: Förordning (1995:422) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1066
Rubrik: Förordning (1995:1066) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 15, 28 §§
Ikraft: 1995‑10‑15
Ändring, SFS 1996:194
Rubrik: Förordning (1996:194) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑05‑01
Ändring, SFS 1996:915
Rubrik: Förordning (1996:915) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1518
Rubrik: Förordning (1996:1518) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9, 29 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:628
Rubrik: Förordning (1997:628) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:906
Rubrik: Förordning (1997;906) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 11 §, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1028; ändr. 2, 3, 9, 12, 20 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:982
Rubrik: Förordning (1998:982) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 12, 21 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1557
Rubrik: Förordning (1998:1557) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 2, 11 a, 26, 29 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:478
Rubrik: Förordning (1999:478) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9, 11, 15 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1137
Rubrik: Förordning (1999:1137) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 4, 10, 11, 21, 23 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 9, 11 a, 12, 14, 15, 20, 25, 29, 30 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2001:683
Rubrik: Förordning (2001:683) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 11 a, 11 b, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 24 §; ändr. 1, 2, 3, 5, 32 §§
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1120
Rubrik: Förordning (2006:1120) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 8 §; ny 5 a §
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2006:1274
Rubrik: Förordning (2006:1274) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2009:643
Rubrik: Förordning (2009:643) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2014:1119
Rubrik: Förordning (2014:1119) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: upph. 9, 13 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 20, 32 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2018:1748
Rubrik: Förordning (2018:1748) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2022:825
Rubrik: Förordning (2022:825) om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 5 a, 7, 12 §§
Ikraft: 2022‑10‑03 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman