Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

» Läs förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1273.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2007‑01‑01
Förarbeten: EGTL365/1994 s10, EUTL70/2005 s17, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31994L0062 [ pdf ], 32005L0020 [ pdf ], 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Upphävd: 2014‑11‑01
Ändring, SFS 2010:1197
Rubrik: Förordning (2010:1197) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010‑12‑21
Förarbeten: EGTL365/1994 s10, EUTL87/2009 s109
CELEX-nr: 31994L0062 [ pdf ], 32009R0219 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:43
Rubrik: Förordning (2011:43) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:1002
Rubrik: Förordning (2011:1002) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2011‑10‑18
Ändring, SFS 2011:1243
Rubrik: Förordning (2011:1243) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f §§
Ikraft: 2012‑02‑01
Ändring, SFS 2013:757
Rubrik: Förordning (2013:757) om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar
Omfattning: upph. bil. 1,2, 3; nuvarande 1, 2, 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§ betecknas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 §§; ändr. de nya 2, 4, 9, 11, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före nuvarande 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§ sätts närmast före 2, 4, 11, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 34 §§; nya 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 §§ rubr. närmast före 3, 12 §§; omtryck
Ikraft: 2013‑11‑12
Förarbeten: EGT365/1994 s10, EUTL37/2013 s10, EUTL70/2005 s17
CELEX-nr: 31994L0062 [ pdf ], 32013L0002 [ pdf ], 32005L0020 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1073
Omfattning: uppgh.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman