Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1271) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1271) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

» Läs förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1271.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1995‑07‑01
Upphävd: 2018‑01‑12
Ändring, SFS 1996:887
Rubrik: Förordning (1996:887) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 20, 32 §§
Ikraft: 1996‑11‑01
Ändring, SFS 1997:1194
Rubrik: Förordning (1997:1194) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 7, 10, 33 §§; ny 29 a §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1999:985
Rubrik: Förordning (1999:985) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2002:512
Rubrik: Förordning (2002:512) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 11, 28, 33, 36 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:803
Rubrik: Förordning (2003:803) om ändring i förordning (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 7, 10, 20, 23, 28, 31, 36, 37 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:550
Rubrik: Förordning (2005:550) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 20, 29 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 2005‑08‑01
Ändring, SFS 2005:1072
Rubrik: Förordning (2005:1072) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1271
Rubrik: Förordning (2006:1271) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ny 6 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1016
Rubrik: Förordning (2008:1016) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 7, 10, 11, 20, 23, 28, 31, 36, 37 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1690
Rubrik: Förordning (2010:1690) om ändring i förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2017:1249
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman