Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1267) om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1267) om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd

» Läs förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1267.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2006‑01‑01
Upphävd: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1267
Rubrik: Förordning (2006:1267) om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2008:338
Rubrik: Förordning (2008:338) om ändring i förordningen (2005:1074) om statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1163
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman