Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1262) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1262) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

» Läs förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1262.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik

Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1221
Rubrik: Förordning (1995:1221) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 14, 16 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1362
Rubrik: Förordning (1996:1362) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 6, 17 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:95
Rubrik: Förordning (1997:95) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 11, 16 §§
Ikraft: 1997‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:892
Rubrik: Förordning (1997:892) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1521
Rubrik: Förordning (1998:1521) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 7 a §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1371
Rubrik: Förordning (1999:1371) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:929
Rubrik: Förordning (2000:929) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1034
Rubrik: Förordning (2000:1034) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:850
Rubrik: Förordning (2001:850) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:792
Rubrik: Förordning (2002:792) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:819
Rubrik: Förordning (2003:819) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9 §§
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:757
Rubrik: Förordning (2004:757) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:786
Rubrik: Förordning (2005:786) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1262
Rubrik: Förordning (2006:1262) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:435
Rubrik: Förordning (2007:435) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1208
Rubrik: Förordning (2007:1208) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:959
Rubrik: Förordning (2008:959) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:82
Rubrik: Förordning (2009:82) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ändr. 11 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 2009‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1380
Rubrik: Förordning (2009:1380) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 7 a §§
Ikraft: 2010‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1645
Rubrik: Förordning (2010:1645) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1187
Rubrik: Förordning (2011:1187) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1449
Rubrik: Förordning (2011:1449) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2012:654
Rubrik: Förordning (2012:654) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2013‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:964
Rubrik: Förordning (2012:964) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. 14, 17 §§
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1151
Rubrik: Förordning (2013:1151) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för sjukgymnastik
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 14, 16, 17 §§; ny 6 a
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:368
Rubrik: Förordning (2014:368) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 10 a §; ny 10 b §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:1375
Rubrik: Förordning (2014:1375) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:753
Rubrik: Förordning (2015:753) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2016‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:984
Rubrik: Förordning (2016:984) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2017‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:996
Rubrik: Förordning (2017:996) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2066
Rubrik: Förordning (2018:2066) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:792
Rubrik: Förordning (2019:792) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2020‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1018
Rubrik: Förordning (2019:1018) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 3, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:328
Rubrik: Förordning (2020:328) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2020‑06‑08
Ändring, SFS 2020:329
Rubrik: Förordning (2020:329) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: upph. 4 a §
Ändring, SFS 2020:1195
Rubrik: Förordning (2020:1195) om ändring i förordningen (2020:329) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: utgår 2020:329
Ändring, SFS 2020:1197
Rubrik: Förordning (2020:1197) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: utgår genom 2021:1176
Ändring, SFS 2021:19
Rubrik: Förordning (2021:19) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2021‑02‑23 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1176
Rubrik: Förordning (2021:1176) om ändring i förordningen (2020:1197) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: utgår 2020:1197
Ändring, SFS 2021:1177
Rubrik: Förordning (2021:1177) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: upph. 4 a §
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1178
Rubrik: Förordning (2021:1178) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2022‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:123
Rubrik: Förordning (2023:123) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2023‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:927
Rubrik: Förordning (2023:927) om ändring i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 6 a, 7, 7 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2024‑02‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman