Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

» Läs förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1259.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1978:376
Rubrik: Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1978:969
Rubrik: Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:144
Rubrik: Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1984:972
Rubrik: Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:20
Rubrik: Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1225
Rubrik: Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1995:126
Rubrik: Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1184
Rubrik: Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑12‑01
Ändring, SFS 1996:26
Rubrik: Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1253
Rubrik: Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1110
Rubrik: Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nuvarande 5 § betecknas 7 §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 5, 6 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:395
Rubrik: Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 4 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2000:529
Rubrik: Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:3
Rubrik: Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑03‑01
Ändring, SFS 2002:824
Rubrik: Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:961
Rubrik: Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a § i 2002:824
Ändring, SFS 2003:573
Rubrik: Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2003‑10‑01
Ändring, SFS 2003:922
Rubrik: Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1161
Rubrik: Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:995
Rubrik: Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §; ny 7 b §
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:89
Rubrik: Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nya 3, 6 a §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:1259
Rubrik: Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §; ny 7 b §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:647
Rubrik: Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.
Omfattning: nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ny 7 c §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2009:872
Rubrik: Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: upph. 6 §; nuvarande 6 a § betecknas 6 §; ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2010‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2009:1551
Rubrik: Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 e §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1552
Rubrik: Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 e §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2011:475
Rubrik: Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:708
Rubrik: Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 f §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1440
Rubrik: Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:79
Rubrik: Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013‑04‑15
Ändring, SFS 2013:295
Rubrik: Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2013‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:603
Rubrik: Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2013‑08‑01
Ändring, SFS 2013:1078
Rubrik: Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2014‑04‑01
Ändring, SFS 2014:1525
Rubrik: Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 c §
Ikraft: 2015‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:93
Rubrik: Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2015‑04‑15
Ändring, SFS 2016:557
Rubrik: Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 7 g §
Ikraft: 2016‑06‑20
Ändring, SFS 2016:1140
Rubrik: Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2018:638
Rubrik: Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 g §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1743
Rubrik: Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 d §
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1003
Rubrik: Förordning (2019:1003) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:917
Rubrik: Förordning (2020:917) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 f §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2022:712
Rubrik: Förordning (2022:712) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2023:329
Rubrik: Förordning (2023:329) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2023‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman