Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1257) om ändring i förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1257) om ändring i förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen

» Läs förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1257.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1156
Rubrik: Förordning (2006:1156) om ändring i förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §; ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1257
Rubrik: Förordning (2006:1257) om ändring i förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen
Omfattning: ny 5 a §, rubr. närmast före 15 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1046
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman