Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1254) om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1254) om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket

» Läs förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1254.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2005‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1254
Rubrik: Förordning (2006:1254) om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:313
Rubrik: Förordning (2007:313) om ändring i förordningen (2004:1120) med instruktion för Luftfartsverket
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1156
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman