Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1250) om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1250) om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket

» Läs förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1250.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2004:1258) med instruktion för Boverket
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2005‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1154
Rubrik: Förordning (2006:1154) om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1250
Rubrik: Förordning (2006:1250) om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket
Omfattning: ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:49
Rubrik: Förordning (2007:49) om ändring i förordningen (2004:1258) med instruktion för Boverket
Omfattning: upph. 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 18 §
Ikraft: 2007‑04‑01
Ändring, SFS 2007:1065
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman