Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1248) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1248) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

» Läs förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1248.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket

Förordning (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1996‑04‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1997:140
Rubrik: Förordning (1997:140) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: upph. rubr. närmast före 11 §; ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1997‑05‑15
Ändring, SFS 1997:637
Rubrik: Förordning (1997:637) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1998:17
Rubrik: Förordning (1998:17) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:454
Rubrik: Förordning (1998:454) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1128
Rubrik: Förordning (1998:1128) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:26
Rubrik: Förordning (2000:26) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2001:115
Rubrik: Förordning (2001:115) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑04‑01
Ändring, SFS 2001:1290
Rubrik: Förordning (2001:1290) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: upph. 8 §, rubr. närmast före 8 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2003:339
Rubrik: Förordning (2003:339) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1145
Rubrik: Förordning (2006:1145) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 1 §; ny 4 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1248
Rubrik: Förordning (2006:1248) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1316
Rubrik: Förordning (2006:1316) om ändring i förordningen (1996:145) med instruktion för Fiskeriverket
Omfattning: ändr. 5, 13 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1045
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman