Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1238) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1238) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

» Läs förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1238.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Departement: Finansdepartementet FÖ
Ikraft: 2000‑08‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2000:948
Rubrik: Förordning (2000:948) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 13 §; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1019
Rubrik: Förordning (2000:1019) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:531
Rubrik: Förordning (2002:531) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: upph. 11 a, 13 §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:277
Rubrik: Förordning (2003:277) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: upph. 9 §, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2004:77
Rubrik: Förordning (2004:77) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2004‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:942
Rubrik: Förordning (2004:942) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 12, 15 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1238
Rubrik: Förordning (2006:1238) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1367
Rubrik: Förordning (2006:1367) om ändring i förordningen (2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:843
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman