Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

» Läs förordningen (1999:1135) om misstankeregister (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1227.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

Förordning (1999:1135) om misstankeregister
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:551
Rubrik: Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:551
Rubrik: Förordning (2000:551) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:699
Rubrik: Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2000:699
Rubrik: Förordning (2000:699) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2001:417
Rubrik: Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:417
Rubrik: Förordning (2001:417) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:690
Rubrik: Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:690
Rubrik: Förordning (2001:690) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:948
Rubrik: Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:948
Rubrik: Förordning (2001:948) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1270
Rubrik: Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1270
Rubrik: Förordning (2001:1270) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:388
Rubrik: Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:388
Rubrik: Förordning (2003:388) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1011
Rubrik: Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 12 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1011
Rubrik: Förordning (2003:1011) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 12 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:534
Rubrik: Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:534
Rubrik: Förordning (2004:534) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:567
Rubrik: Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:567
Rubrik: Förordning (2003:567) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1135
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:743
Rubrik: Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑12‑01
Ändring, SFS 2004:743
Rubrik: Förordning (2004:743) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004‑12‑01
Ändring, SFS 2004:1065
Rubrik: Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1065
Rubrik: Förordning (2004:1065) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1193
Rubrik: Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1193
Rubrik: Förordning (2004:1193) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1280
Rubrik: Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1280
Rubrik: Förordning (2004:1280) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1022
Rubrik: Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2005:1022
Rubrik: Förordning (2005:1022) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:55
Rubrik: Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:55
Rubrik: Förordning (2006:55) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2006‑04‑01
Ändring, SFS 2006:103
Rubrik: Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:103
Rubrik: Förordning (2006:103) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑03‑31
Ändring, SFS 2006:223
Rubrik: Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑04‑30
Ändring, SFS 2006:223
Rubrik: Förordning (2006:223) om ändring i förordningen (1999:1134) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑04‑30
Ändring, SFS 2006:508
Rubrik: Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑07‑15
Ändring, SFS 2006:508
Rubrik: Förordning (2006:508) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑07‑15
Ändring, SFS 2006:787
Rubrik: Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:787
Rubrik: Förordning (2006:787) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1227
Rubrik: Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1227
Rubrik: Förordning (2006:1227) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest.
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:176
Rubrik: Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:176
Rubrik: Förordning (2007:176) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:582
Rubrik: Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:582
Rubrik: Förordning (2007:582) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:1453
Rubrik: Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1453
Rubrik: Förordning (2007:1453) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:774
Rubrik: Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:774
Rubrik: Förordning (2008:774) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:1217
Rubrik: Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1217
Rubrik: Förordning (2008:1217) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:644
Rubrik: Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:644
Rubrik: Förordning (2009:644) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:662
Rubrik: Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:662
Rubrik: Förordning (2009:662) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009‑07‑01
Ändring, SFS 2009:688
Rubrik: Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009‑07‑27
Ändring, SFS 2009:688
Rubrik: Förordning (2009:688) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009‑07‑27
Ändring, SFS 2009:1378
Rubrik: Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1378
Rubrik: Förordning (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1555
Rubrik: Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 § i 2009:1378
Ändring, SFS 2009:1555
Rubrik: Förordning (2009:1555) om ändring i förordningen (2009:1378) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 § i 2009:1378
Ändring, SFS 2010:33
Rubrik: Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 2010:33
Rubrik: Förordning (2010:33) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑03‑01
Ändring, SFS 2010:113
Rubrik: Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2010‑04‑01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:113
Rubrik: Förordning (2010:113) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 2010‑04‑01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:592
Rubrik: Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:592
Rubrik: Förordning (2010:592) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 4, 7 §§
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1078
Rubrik: Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1078
Rubrik: Förordning (2010:1078) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1481
Rubrik: Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1481
Rubrik: Förordning (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1638
Rubrik: Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 8 a §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1638
Rubrik: Förordning (2010:1638) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 8 a §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1639
Rubrik: Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 § i 2010:1481
Ändring, SFS 2010:1639
Rubrik: Förordning (2010:1639) om ändring i förordningen (2010:1481) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 § i 2010:1481
Ändring, SFS 2011:147
Rubrik: Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:147
Rubrik: Förordning (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:163
Rubrik: Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:163
Rubrik: Förordning (2011:163) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:252
Rubrik: Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 § i 2011:147
Ändring, SFS 2011:252
Rubrik: Förordning (2011:252) om ändring i förordningen (2011:147) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 § i 2011:147
Ändring, SFS 2011:670
Rubrik: Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:670
Rubrik: Förordning (2011:670) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2012:22
Rubrik: Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:22
Rubrik: Förordning (2012:22) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:90 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2012:254
Rubrik: Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2012:254
Rubrik: Förordning (2012:254) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2012‑06‑01
Ändring, SFS 2012:613
Rubrik: Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑11‑01
Ändring, SFS 2012:613
Rubrik: Förordning (2012:613) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012‑11‑01
Ändring, SFS 2013:51
Rubrik: Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑04‑01
Ändring, SFS 2013:51
Rubrik: Förordning (2013:51) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑04‑01
Ändring, SFS 2013:224
Rubrik: Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:224
Rubrik: Förordning (2013:224) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:594
Rubrik: Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2013:594
Rubrik: Förordning (2013:594) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013‑07‑22
Ändring, SFS 2013:658
Rubrik: Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:658
Rubrik: Förordning (2013:658) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑09‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:399
Rubrik: Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014‑07‑02
Ändring, SFS 2014:399
Rubrik: Förordning (2014:399) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2014‑07‑02
Ändring, SFS 2014:1159
Rubrik: Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1159
Rubrik: Förordning (2014:1159) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:993
Rubrik: Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr 8 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:993
Rubrik: Förordning (2015:993) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr 8 a §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:335
Rubrik: Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:335
Rubrik: Förordning (2016:335) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:695
Rubrik: Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:695
Rubrik: Förordning (2016:695) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:738
Rubrik: Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:738
Rubrik: Förordning (2016:738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1036
Rubrik: Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1036
Rubrik: Förordning (2016:1036) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1346
Rubrik: Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2016:1346
Rubrik: Förordning (2016:1346) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2016/17:103 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2017:1021
Rubrik: Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2017:1021
Rubrik: Förordning (2017:1021) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:707
Rubrik: Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:707
Rubrik: Förordning (2018:707) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1480
Rubrik: Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1480
Rubrik: Förordning (2018:1480) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:2045
Rubrik: Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑20
Ändring, SFS 2018:2045
Rubrik: Förordning (2018:2045) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑01‑20
Ändring, SFS 2019:144
Rubrik: Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2019:144
Rubrik: Förordning (2019:144) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑05‑01
Ändring, SFS 2019:812
Rubrik: Förordning (2019:812) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:812
Rubrik: Förordning (2019:812) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑12‑15
Ändring, SFS 2019:1166
Rubrik: Förordning (2019:1166) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2019:1166
Rubrik: Förordning (2019:1166) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Ändring, SFS 2020:630
Rubrik: Förordning (2020:630) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2020‑09‑01
Ändring, SFS 2020:630
Rubrik: Förordning (2020:630) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2020‑09‑01
Ändring, SFS 2020:797
Rubrik: Förordning (2020:797) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:797
Rubrik: Förordning (2020:797) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑01‑01
Ändring, SFS 2020:976
Rubrik: Förordning (2020:976) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑19
Ändring, SFS 2020:976
Rubrik: Förordning (2020:976) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020‑12‑19
Ändring, SFS 2020:1285
Rubrik: Förordning (2020:1285) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Ändring, SFS 2020:1285
Rubrik: Förordning (2020:1285) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑02‑01
Ändring, SFS 2021:523
Rubrik: Förordning (2021:523) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:523
Rubrik: Förordning (2021:523) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2021:660
Rubrik: Förordning (2021:660) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑08‑01
Ändring, SFS 2021:660
Rubrik: Förordning (2021:660) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2021‑08‑01
Ändring, SFS 2022:422
Rubrik: Förordning (2022:422) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:422
Rubrik: Förordning (2022:422) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022‑06‑01
Ändring, SFS 2022:716
Rubrik: Förordning (2022:716) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:716
Rubrik: Förordning (2022:716) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2022‑07‑01
Ändring, SFS 2022:829
Rubrik: Förordning (2022:829) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: upph. 18 §
Ikraft: 2022‑10‑03
Ändring, SFS 2022:829
Rubrik: Förordning (2022:829) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: upph. 18 §
Ikraft: 2022‑10‑03
Ändring, SFS 2022:1678
Rubrik: Förordning (2022:1678) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1678
Rubrik: Förordning (2022:1678) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1738
Rubrik: Förordning (2022:1738) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑02‑13
Ändring, SFS 2023:406
Rubrik: Förordning (2023:406) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑08‑01
Ändring, SFS 2023:525
Rubrik: Förordning (2023:525) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023‑10‑01
Ändring, SFS 2023:723
Rubrik: Förordning (2023:723) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024‑01‑01
Förarbeten: direktiv (EU) 2021/2167 [ pdf ]
Ändring, SFS 2023:838
Rubrik: Förordning (2023:838) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024‑01‑02
Ändring, SFS 2024:94
Rubrik: Förordning (2024:94) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024‑04‑01
Ändring, SFS 2024:129
Rubrik: Förordning (2024:129) om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2024‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman