Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1223) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1223) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

» Läs förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1223.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1045
Rubrik: Förordning (2006:1045) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1223
Rubrik: Förordning (2006:1223) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman