Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1207) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1207) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

» Läs förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1207.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2001‑10‑01 överg.best.
Upphävd: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1003
Rubrik: Förordning (2001:1003) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 20 kap 4 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2001:1095
Rubrik: Förordning (2001:1095) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:85
Rubrik: Förordning (2002:85) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 10 kap 13 §
Ikraft: 2002‑04‑01
Ändring, SFS 2002:350
Rubrik: Förordning (2002:350) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2003‑01‑20
Förarbeten: EGTL181/2000 s65
CELEX-nr: 32000L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:945
Rubrik: Förordning (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 6 kap 3, 7, 9 §§, 7 kap 5, 8 kap 15 §, 9 kap 2, 3, 8 §§, 10 kap 12 §, 12 kap 8 §, 17 kap 1, 2 §§, 20 kap 4 §; nya 6 kap 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 6 kap 10, 14 §§
Ikraft: 2003‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL18/2002 s1, EGTL28/2001 s1, EGTL124/2002 s1
CELEX-nr: 32001L0116 [ pdf ], 32001L0003 [ pdf ], L2002L0024
Ändring, SFS 2003:51
Rubrik: Förordning (2003:51) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2003‑03‑19
Ändring, SFS 2003:95
Rubrik: Förordning (2003:95) om ändring i förordningen (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap 5 § i 2002:945
Ändring, SFS 2003:206
Rubrik: Förordning (2003:206) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32000L0053 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:524
Rubrik: Förordning (2003:524) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2003‑10‑01
Ändring, SFS 2003:800
Rubrik: Förordning (2003:800) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 9 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1028
Rubrik: Förordning (2003:1028) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 12 kap 6 §, 20 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2004:30
Rubrik: Förordning (2004:30) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
Ikraft: 2004‑03‑15 överg.best.
Förarbeten: EUTL321/2003 s15
CELEX-nr: 32003L0102 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:511
Rubrik: Förordning (2004:511) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ny 4 kap 13 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:535
Rubrik: Förordning (2004:535) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:622
Rubrik: Förordning (2004:622) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ikraft: 2004‑10‑01
Ändring, SFS 2004:728
Rubrik: Förordning (2004:728) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §, 16 kap 1 §
Ikraft: 2004‑11‑01
Förarbeten: EUTL211/2003 s24, EUTL25/2004 s1, EUTL49/2004 s36, EUTL231/2004 s69
CELEX-nr: 32003L0077 [ pdf ], 32003L0097 [ pdf ], 32004L0003 [ pdf ], 32004L0078 [ pdf ]
Ändring, SFS 2004:988
Rubrik: Förordning (2004:988) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2 §, 18 kap 4 §, bil. 2, 3; nya 2 kap 5 §, 3 kap 6 §, 4 kap 10 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 §, 4 kap 10 a §, bil. 5
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1133
Rubrik: Förordning (2004:1133) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2004:1257
Rubrik: Förordning (2004:1257) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §
Ikraft: 2005‑02‑01
Ändring, SFS 2004:1361
Rubrik: Förordning (2004:1361) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: EUTL171/2003 s1
CELEX-nr: 32003L0037 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:95
Rubrik: Förordning (2005:95) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §
Ikraft: 2005‑04‑01
Ändring, SFS 2005:1229
Rubrik: Förordning (2005:1229) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 1, 4, 7, 8 §§, 6 kap 11 §, 8 kap 3, 9 §§, 11 kap 1, 5 §§, 18 kap 6 §, 19 kap 2 §, bil. 1, 2, 3; nya 4 kap 10 b §, 10 kap 6 a §, 20 kap 4 a, 10 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL138/1999 s57
CELEX-nr: 31999L0037 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:245
Rubrik: Förordning (2006:245) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 2, 4, 7 §§, 10 kap 13 §, 15 kap 7 §
Ikraft: 2006‑05‑01
Ändring, SFS 2006:318
Rubrik: Förordning (2006:318) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, bil. 2
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:438
Rubrik: Förordning (2006:438) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Förarbeten: EUTL106/2005 s17, EUTL273/2005 s17, EUTL65/2006 s27, EGTL42/1970 s1, EUTL171/2003 s1, EGTL84/1974 s10, EUTL122/2003 s36, EGTL225/1992 s72
CELEX-nr: 32005L0030 [ pdf ], 32005L0067 [ pdf ], 32006L0028 [ pdf ], 31970L0156 [ pdf ], 32003L0037 [ pdf ], 32005L0037 [ pdf ], 31974L0150 [ pdf ], 32003R0807 [ pdf ], 31992L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:791
Rubrik: Förordning (2006:791) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 13 §, p 3 bil. 4
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:911
Rubrik: Förordning (2006:911) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §; ny 8 kap 16 §
Ikraft: 2006‑08‑01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1065
Rubrik: Förordning (2006:1065) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap 5, 6 §§, 13 kap 3 §, 15 kap 2 §; nya 1 kap 6 §, 10 kap 10 a §, rubr. närmast före 10 kap 10 a §
Ikraft: 2006‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1207
Rubrik: Förordning (2006:1207) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 9 kap 13 §, 17 kap 2 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:47
Rubrik: Förordning (2007:47) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, bil. 2, 3
Ikraft: 2007‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:192
Rubrik: Förordning (2007:192) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 8 kap 2, 6, 9 §§, 10 kap 3, 4 §§, 11 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, bil. 1
Ikraft: 2007‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:651
Rubrik: Förordning (2007:651) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2007‑08‑01
Ändring, SFS 2007:745
Rubrik: Förordning (2007:745) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 6 kap 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 4, 6 §§; nuvarande 6 kap 3 § betecknas 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 12 §, 6 kap 2, 7 §§, nya 6 kap 4 §, 8 kap 1, 7 §§, 12 kap 7 §, 15 kap 1, 7 §§, 20 kap 5 §, rubr. närmast före 15 kap 7 §, bil. 1; nya 6 kap 3, 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 5 §
Ikraft: 2008‑02‑04 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:42 Ursprungskontroll av fordon, m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2006/07:TU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2006/07:116 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EGTL42/1970 s1, EUTL171/2007 s1, EUTL171/2003 s1, EUTL363/2006 s81
CELEX-nr: 31970L0156 [ pdf ], 32007R0715 [ pdf ], 32003L0037 [ pdf ], 32006L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:1112
Rubrik: Förordning (2007:1112) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §, 9 kap 3 §, 14 kap 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:306
Rubrik: Förordning (2008:306) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 2 §, bil. 5; ny 3 kap 6 a §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:730
Rubrik: Förordning (2008:730) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §; nya 2 kap 6 §, 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §, bil. 6
Ikraft: 2008‑09‑10
Ändring, SFS 2008:739
Rubrik: Förordning (2008:739) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §, bil. 2
Ikraft: 2008‑10‑01
Ändring, SFS 2008:1283
Rubrik: Förordning (2008:1283) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 b, 11, 13 §§, 5 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 3, 4, 5 §§, 7 kap 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 §§, 8 kap 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14 §§, 9 kap 1, 11, 13 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 6, 6 a, 9, 11, 12, 13 §§, 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, 12 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 13 kap 1 §, 14 kap 1, 4, 7, 8 §§, 15 kap 2, 4, 5, 8 §§, 16 kap 3, 4, 7, 8, 9 §§, 17 kap 5 §, 18 kap 2, 3, 4 §§, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. till 5 kap, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:188
Rubrik: Förordning (2009:188) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2009:218
Rubrik: Förordning (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 12 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 4, 7, 9 §§, 8 kap. 1, 15 §§, 9 kap. 2, 3, 8 §§, 10 kap. 12 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 8 §, 19 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 4 §; nya 6 kap. 7 a, 7 b §§, 20 kap. 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2009‑04‑29 överg.best.
Förarbeten: EUTL263/2007 s1,
CELEX-nr: 32007L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:936
Rubrik: Förordning (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 8 kap. 13 §, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 4, 6 §§, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 9 kap. 1, 6 §§; ändr. 7 kap. 8 §, 8 kap. 3 §, 16 kap. 3, 8 §§, 17 kap. 2 §, rubr. till 9 kap., bil. 1, 3
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:939
Rubrik: Förordning (2009:939 ) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §, bil. 2
Ikraft: 2009‑10‑15
Ändring, SFS 2009:1370
Rubrik: Förordning (2009:1370) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 4, 5, 6 §§, 18 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 10 §, 10 kap. 6, 12 §§, 18 kap. 1, 3 §§, rubr. till 5 kap., bil. 2
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2009:1373
Rubrik: Förordning (2009:1373) om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3 i 2009:936
Ändring, SFS 2010:2
Rubrik: Förordning (2010:2) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 8 kap. 14 §; ändr. 17 kap. 2 §
Ikraft: 2010‑02‑01
Ändring, SFS 2010:76
Rubrik: Förordning (2010:76) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010‑07‑01
Ändring, SFS 2010:101
Rubrik: Förordning (2010:101) om ändring i förordningen (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 2009:218
Ändring, SFS 2010:146
Rubrik: Förordning (2010:146) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 13 §, 16 kap. 7 §, bil. 2
Ikraft: 2010‑04‑01
Ändring, SFS 2010:777
Rubrik: Förordning (2010:777) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §, bil. 2
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1537
Rubrik: Förordning (2010:1537) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1599
Rubrik: Förordning (2010:1599) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 6 §, 20 kap. 1, 5 §§, bil. 1; nya 6 kap. 17, 18 §§, 7 kap. 8 a §, 8 kap. 17 §, 14 kap. 9 §, rubr. närmast före 6 kap. 17 §, 14 kap. 9 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1619
Rubrik: Förordning (2010:1619) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §; nya 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §, bil. 7
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1859
Rubrik: Förordning (2010:1859) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:255
Rubrik: Förordning (2011:255) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2011:442
Rubrik: Förordning (2011:442) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 9 kap. 13 §
Ikraft: 2011‑05‑24
Ändring, SFS 2011:871
Rubrik: Förordning (2011:871) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2011‑09‑01
Ändring, SFS 2011:909
Rubrik: Förordning (2011:909) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 20 kap. 1 §; nya 4 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2011‑08‑01
Förarbeten: EUTL210/2008 s1
CELEX-nr: 32008D0615
Ändring, SFS 2011:952
Rubrik: Förordning (2011:952) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 7 §, 5 kap. 6 §, bil. 2
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1129
Rubrik: Förordning (2011:1129) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1132
Rubrik: Förordning (2011:1132) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2011:1461
Rubrik: Förordning (2011:1461) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 7
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:6
Rubrik: Förordning (2012:6) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2012‑03‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2012:7
Rubrik: Förordning (2012:7) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 2, 6
Ikraft: 2013‑01‑19 överg.best.
Ändring, SFS 2012:176
Rubrik: Förordning (2012:176) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 5 §§, 10 kap. 13 §, 20 kap. 9 §; ny 20 kap. 3 c §
Ikraft: 2012‑07‑01
Förarbeten: EUTL140/2009 s1
CELEX-nr: 32009R0443 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:243
Rubrik: Förordning (2012:243) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 9, 10, 12 §§, 5 kap. 2, 6 §§, 7 kap. 8 a, 9, 13 §§, 10 kap. 6, 12 §§, 20 kap. 1 §, bil. 3, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 9 a, 12 a §§, 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2012‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL300/2009 s51, EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88
CELEX-nr: 32009R1071 [ pdf ], 32009R1072 [ pdf ], 32009R1073 [ pdf ]
Ändring, SFS 2012:297
Rubrik: Förordning (2012:297) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 12 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:77
Rubrik: Förordning (2013:77) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 9 kap. 13 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §; nuvarande 9 kap 12 § betecknas 9 kap. 1 §; ändr. rubr. till 9 kap., bil. 1
Ikraft: 2013‑09‑01
Ändring, SFS 2013:987
Rubrik: Förordning (2013:987) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2014:128
Rubrik: Förordning (2014:128) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 a, 5 d, 5 f §§, 20 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
Ikraft: 2014‑05‑01
Förarbeten: EUTL288/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0082 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:450
Rubrik: Förordning (2014:450) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, bil. 1; ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1269
Rubrik: Förordning (2014:1269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 7, 13 §§, 5 kap. 1 a, 2, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 9 §, 7 kap. 6, 11, 12, 14 §§, 16 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 20 kap. 1, 7, 8 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1340
Rubrik: Förordning (2014:1340) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph. 8 kap. 17 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1484
Rubrik: Förordning (2014:1484) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. bil. 3
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1565
Rubrik: Förordning (2014:1565) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 13 §, 15, kap. 7 §, bil. 5
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1566
Rubrik: Förordning (2014:1566) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 13 §, 15 kap. 7 §; nya 3 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 10 c §, bil. 8, rubr. närmast före 3 kap. 9 §, 4 kap. 10 c §
Ikraft: 2015‑02‑01
Ändring, SFS 2015:36
Rubrik: Förordning (2015:36) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 17 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑03‑01
Ändring, SFS 2015:74
Rubrik: Förordning (2015:74) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 20 kap. 1 §, bil. 3
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2015:358
Rubrik: Förordning (2015:358) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §, 7 kap. 8 a §, 14 kap. 9 §, 20 kap. 9 §; nya 7 kap. 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 7 kap. 8 b §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:783
Rubrik: Förordning (2015:783) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2015:931
Rubrik: Förordning (2015:931) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §, 10 kap. 13 §
Ikraft: 2016‑01‑01
Ändring, SFS 2016:298
Rubrik: Förordning (2016:298) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 15 kap. 3 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:624
Rubrik: Förordning (2016:624) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §; ny 3 kap. 11 §, ny bil. 9, rubr. närmast före 3 kap. 11 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1123
Rubrik: Förordning (2016:1123) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1216
Rubrik: Förordning (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 §
Ikraft: 2017‑05‑20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/45/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:89
Rubrik: Förordning (2017:89) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 kap. 9 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:98
Rubrik: Förordning (2017:98) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap. 1, 8 a, 9 §§
Ikraft: 2017‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:100
Rubrik: Förordning (2017:100) om ändring i förordningen (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 § i 2016:1216
Ändring, SFS 2017:511
Rubrik: Förordning (2017:511) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 f §, 6 kap. 13 §
Ikraft: 2017‑07‑02
Ändring, SFS 2018:269
Rubrik: (2018:269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 a §, bilaga 5
Ikraft: 2018‑05‑01
Ändring, SFS 2018:620
Rubrik: Förordning (2018:620) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2018‑07‑01
Ändring, SFS 2018:1152
Rubrik: Förordning (2018:1152) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 2 §, bil. 3
Ikraft: 2018‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1824
Rubrik: Förordning (2018:1824) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 §, bil. 1, 3, 4, 5, 7, 8
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2019:70
Rubrik: Förordning (2019:70) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraft: 2019‑04‑01
Ändring, SFS 2019:384
Rubrik: Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister
Omfattning: upph.
Ikraft: 2019‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman