Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1206) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1206) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)

» Läs militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1206.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och ändringar i lagen

Militär vägtrafikkungörelse (1974:97)
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2009‑04‑29
Ändring, SFS 1974:492
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ändring, SFS 1975:44
Omfattning: ändr. 1, 2, 9, 12–16, 24, 26–31, 37, 40, 42, 43, 46–50, 54, 56–58 §§
Ändring, SFS 1975:1041
Omfattning: upph. 51 §; ändr. 49, 50, 52, 53 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:4 om behörigheten att föra motorcykel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], TU 1975/76:7, rskr 1975/76:55
Ändring, SFS 1975:1316
Omfattning: ändr. 2, 4, 9, 18 §§
Ändring, SFS 1976:732
Rubrik: Förordning (1976:732) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 19, 21 §§
Ändring, SFS 1978:595
Rubrik: Förordning (1978:595) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 2, 4, 9, 18 §§; ny 9 a §
Ändring, SFS 1980:669
Rubrik: Förordning (1980:669) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1982:16
Rubrik: Förordning (1982:16) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 5, 6, 12, 14, 18, 23–26, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 42, 44–46, 48–50, 52, 53, 58, 59 §§
Ändring, SFS 1983:786
Rubrik: Förordning (1983:786) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1986:14
Rubrik: Förordning (1986:14) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 9, 12, 14, 16, 18, 20 §§
Ikraft: 1986‑04‑01
Ändring, SFS 1989:748
Rubrik: Förordning (1989:748) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 12, 26 §§
Ikraft: 1989‑10‑01
Ändring, SFS 1989:944
Rubrik: Förordning (1989:944) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 6, 26, 54–59 §§, rubr. närmast före 55 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1991:778
Rubrik: Förordning (1991:778) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 53 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1529
Rubrik: Förordning (1991:1529) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1297
Rubrik: Förordning (1992:1297) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 12, 14, 18, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 59 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:883
Rubrik: Förordning (1994:883) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9 a, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 48, 54, 57, 58, 59 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:223
Rubrik: Förordning (1995:223) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 31, 35, 55 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:171
Rubrik: Förordning (1996:171) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1996‑04‑15
Ändring, SFS 1997:720
Rubrik: Förordning (1997:720) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:6
Rubrik: Förordning (1998:6) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 32, 36, 39 §§
Ikraft: 1998‑03‑01
Ändring, SFS 1998:989
Rubrik: Förordning (1998:989) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: upph. 55 §; ändr. 2, 5, 6, 48, 49, 50, 52, 56 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1259
Rubrik: Förordning (1998:1259) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 9 a, 30 §
Ikraft: 1998‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1279
Rubrik: Förordning (1998:1279) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7–17, 20, 54 §§
Ikraft: 1999‑10‑01
Ändring, SFS 1998:1367
Rubrik: Förordning (1998:1367) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1998‑12‑01
Ändring, SFS 2001:655
Rubrik: Förordning (2001:655) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 1, 2, 28, 30, 33, 36, 39, 41, 54
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1088
Rubrik: Förordning (2001:1088) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:376
Rubrik: Förordning (2002:376) om ändring i militära vägrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:928
Rubrik: Förordning (2002:928) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: upph. 25, 27, 29, 42 §§; ändr. 4, 5, 15, 16, 26, 31, 34, 35, 41, 43, 45, 54 §§
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2003:578
Rubrik: Förordning (2003:578) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2003‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1206
Rubrik: Förordning (2006:1206) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ny 15 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:100
Rubrik: Förordning (2007:100) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2008:1165
Rubrik: Förordning (2008:1165) om ändring i militära vägtrafikkungörelsen (1974:97)
Omfattning: ändr. 12, 14, 18, 23, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 59 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:212
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman