Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1205) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1205) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga

» Läs förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1205.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet A
Ikraft: 2000‑08‑01
Upphävd: 2017‑07‑01
Ändring, SFS 2000:976
Rubrik: Förordning (2000:976) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1366
Rubrik: Förordning (2000:1366) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/02:103
Ändring, SFS 2002:845
Rubrik: Förordning (2002:845) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:496
Rubrik: Förordning (2003:496) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: ändr. 38, 39, 42 §§; nya 39 a, 39 b §§
Ikraft: 2003‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:100 Ekonomiska vårpropositionen (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2003:1015
Rubrik: Förordning (2003:1015) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: ändr. 39 a §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:607
Rubrik: Förordning (2005:607) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: ändr. 14, 15, 24, 28, 30, 39, 39 b, 40, 42 §§
Ikraft: 2005‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1203
Rubrik: Förordning (2005:1203) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp
Omfattning: upph. 7, 10 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; nya 26 a, 26 b, 36 a, 37 a §§, rubr. närmast före 36, 37 §§
Ikraft: 2006‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1205
Rubrik: Förordning (2006:1205) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 28, 36, 37 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1556
Rubrik: Förordning (2006:1556) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:419
Rubrik: Förordning (2007:419) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: upph. 2 §, rubr. närmast före 1 §; ändr 3, 5, 6, 9 §§
Ikraft: 2007‑07‑02
Förarbeten: EGTL337/2002 s3
CELEX-nr: 32002R2204 [ pdf ]
Ändring, SFS 2007:924
Rubrik: Förordning (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: nuvarande 43 § betecknas 43 a §; ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 26 a, 26 b, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 den nya 43 a, 44 §§, rubr. närmast före 43 §; ny 43 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1362
Rubrik: Förordning (2007:1362) om ändring i förordningen (2007:924) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: upph. 39 b § i 2007:924; ändr. 36, 37, 38, 39 a §§, övergångsbest. till 2007:924
Ändring, SFS 2008:1438
Rubrik: Förordning (2008:1438) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 14, 19 §§
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:394
Rubrik: Förordning (2010:394) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 42, 43, 43 a, 44 §§, rubr. närmast före 42, 43, 44 §§; nya 42 a, 42 b, 42 c, 42 d, 42 e §§
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1711
Rubrik: Förordning (2010:1711) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:853
Rubrik: Förordning (2011:853) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑07‑05 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1529
Rubrik: Förordning (2011:1529) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 36, 36 a §§; nya 36 b, 36 c, 36 d §§
Ikraft: 2012‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 del 1 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:88 [ pdf|Ikon för riksdagen ].
Ändring, SFS 2012:987
Rubrik: Förordning (2012:987) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 18, 36, 37 §§
Ikraft: 2013‑02‑01
Ändring, SFS 2014:1363
Rubrik: Förordning (2014:1363) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: upph. 36 b §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:507
Rubrik: Förordning (2015:507) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 39, 39 a §§
Ikraft: 2015‑08‑03
Ändring, SFS 2016:1275
Rubrik: Förordning (2016:1275) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 16, 28 §§
Ikraft: 2017‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:88
Rubrik: Förordning (2017:88) om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2017‑04‑01
Ändring, SFS 2017:462
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman