Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1200) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1200) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

» Läs förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1200.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1997‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1997:28
Rubrik: Förordning (1997:28) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997‑03‑01
Ändring, SFS 1997:347
Rubrik: Förordning (1997:347) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:889
Rubrik: Förordning (1997:889) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1326
Rubrik: Förordning (1998:1326) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: nuvarande 10 a-16 §§ betecknas 13–23 §§; ändr. 7, 10, den nya 22 §, rubr. närmast före 10 §; nya 11, 12 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:695
Rubrik: Förordning (1999:695) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 1999‑08‑15
Ändring, SFS 1999:1016
Rubrik: Förordning (1999:1016) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 21 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2000:559
Rubrik: Förordning (2000:559) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 1 a, 21 §§
Ikraft: 2000‑07‑10
Ändring, SFS 2000:911
Rubrik: Förordning (2000:911) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1206
Rubrik: Förordning (2000:1206) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:249
Rubrik: Förordning (2001:249) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:5
Rubrik: Förordning (2002:5) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: upph. 19 §, rubr. närmast före 6, 19 §§; ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2002:776
Rubrik: Förordning (2002:776) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2002‑12‑15
Ändring, SFS 2003:295
Rubrik: Förordning (2003:295) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2003‑07‑14
Ändring, SFS 2004:152
Rubrik: Förordning (2004:152) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: upph. 21 §
Ikraft: 2004‑06‑01
Ändring, SFS 2006:1200
Rubrik: Förordning (2006:1200) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:1164
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman