Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1198) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1198) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

» Läs förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1198 :
EGTL121/1999 s13, EUTL191/2005 s59, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11, EGTL59/1998 s1, EUTL146/2004 s1 CELEX-nr: 31999L0032 [ pdf ], 32005L0033 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32003L0076 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32006L0051 [ pdf ], 31997L0068 [ pdf ], 32004L0026 [ pdf ]

Ändringar i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: EGTL74/93 s81
CELEX-nr: 393L0012 [ pdf ]
Upphävd: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1393
Rubrik: Förordning (1999:1393) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: EGTL256/87 s1, EGTL224/99 s5, EGTL76/70 s1, EGTL286/98 s34, EGTL36/88 s33, EGTL40/96 s1
CELEX-nr: 387R2658 [ pdf ] 399R1835 [ pdf ] 370L0220 [ pdf ] 398L0077 [ pdf ] 388L0077 [ pdf ] 396L0001 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:372
Rubrik: Förordning (2000:372) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: upph. 5, 7, 9 §§; nuvarande 1 § betecknas 1 b §; ändr. 4, 6, 8, 11 §§; nya 1, 1 a §§; omtryck
Ikraft: 2000‑07‑01
Förarbeten: EGTL121/1999 s13, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EGTL334/1999 s43, EGTL36/1988 s33, EGTL44/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0032 [ pdf ] 31987R0258 [ pdf ] 31970L0220 [ pdf ] 31999L0102 [ pdf ] 31988L0077 [ pdf ] 31999L0096 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:1086
Rubrik: Förordning (2001:1086) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: EGTL76/1970 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL36/1988 s33, EGTL107/2001 s10
CELEX-nr: 31970L0220 [ pdf ], 32001L0001 [ pdf ], 31988L0077 [ pdf ], 32001L0027 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:1198
Rubrik: Förordning (2006:1198) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: nuvarande 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 23, 24 §§, nuvarande 4 § betecknas 14 §, rubr. närmast före nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ sätts närmast före 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 2, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 1, 4, 5, 10, 11, 11 a, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1, 5, 9, 13, 16, 19 §§; omtryck
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL121/1999 s13, EUTL191/2005 s59, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11, EGTL59/1998 s1, EUTL146/2004 s1
CELEX-nr: 31999L0032 [ pdf ], 32005L0033 [ pdf ], 31987R2658 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32003L0076 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32006L0051 [ pdf ], 31997L0068 [ pdf ], 32004L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:256
Rubrik: Förordning (2008:256) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:1195
Rubrik: Förordning (2008:1195) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 15, 22 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2010:743
Rubrik: Förordning (2010:743) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: upph. 11 a §; ändr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 §§; nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2010‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL121/1999 s13, EUTL87/2009 s109, EUTL275/2005 s1, EUTL192/2008 s51, EGTL59/1998 s1, EUTL86/2010 s29
CELEX-nr: 31999L0032 [ pdf ], 32009R0219 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32008L0074 [ pdf ], 31998L0068 [ pdf ], 32010L0026 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:28
Rubrik: Förordning (2011:28) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: nuvarande 23, 24 §§ betecknas 27, 28 §§, rubr. närmast före nuvarande 23, 24 §§ sätts närmast före de nya 27, 28 §§, ändr. 19, 20, 22 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:349
Rubrik: Förordning (2011:349) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011‑05‑01
Förarbeten: EGTL279/2001 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL171/2007 s1, EUTL275/2009 s1, EUTL188/2009 s1
CELEX-nr: 32001R2031 [ pdf ], 31970L0220 [ pdf ], 32007R0715 [ pdf ], 32005L0055 [ pdf ], 32009R0595 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:1588
Rubrik: Förordning (2011:1588) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Omfattning: ändr. 2, 11 §§; nya bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2012‑02‑01
Ändring, SFS 2014:509
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman