Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1197) om ändring i förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1197) om ändring i förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

» Läs förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 2006:1197 :
Jfr prop. 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:UbU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:313 [ pdf|Ikon för riksdagen ]

Ändringar i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑12‑15
Ändring, SFS 1993:796
Rubrik: Förordning (1993:796) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 4, 5 §§, 4 kap. 2 §; ny 1 kap 1 a §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1224
Rubrik: Förordning (1993:1224) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
Omfattning: upph. 3 p övergångsbest.; ändr. författningsrubr., 1 kap 1 §, 2 kap 10 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:893
Rubrik: Förordning (1994:893) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: upph. 2 kap 5, 6 §§, 3 kap 2 §, 4 kap 7 §; ändr. 1 kap 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 2 kap 1, 3, 9, 12, 13, 16 §§, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; ny 2 kap 9 a §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1201
Rubrik: Förordning (1994:1201) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a §, 2 kap 9 §, bil.
Ikraft: 1994‑08‑15 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1246
Rubrik: Förordning (1994:1246) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1201
Ikraft: 1994‑09‑20
Ändring, SFS 1994:1463
Rubrik: Förordning (1994:1463) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a §, 2 kap 9 §, bil.
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:250
Rubrik: Förordning (1995:250) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 5 §§, 4 kap 1 §, 5 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:883
Rubrik: Förordning (1995:883) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a §, 3 kap 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1266
Rubrik: Förordning (1995:1266) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 1996‑02‑01
Ändring, SFS 1997:608
Rubrik: Förordning (1997:608) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 2 kap 9 a, 13 §§; ny 2 kap 12 a §
Ikraft: 1997‑08‑01
Ändring, SFS 1998:1212
Rubrik: Förordning (1998:1212) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: upph. 5 kap 2 §; ändr. 5 kap 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2001:1130
Rubrik: Förordning (2001:1130) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 4 kap 3 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1014
Rubrik: Förordning (2002:1014) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1197
Rubrik: Förordning (2006:1197) om ändring i förordning (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap 1 a, 3, 5 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 1, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 1, 6 §§; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:121
Rubrik: Förordning (2008:121) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 4 kap 4 §
Ikraft: 2008‑05‑01
Ändring, SFS 2010:255
Rubrik: Förordning (2010:255) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑06‑28
Ändring, SFS 2011:560
Rubrik: Förordning (2011:560) om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a, 5 §§, 2 kap. 9 §, 3 kap. 5 §, 4 kap. 1 §, bil.
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:1108
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman