Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1180) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1180) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd

» Läs instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1180.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Förarbeten till instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd och ändringar i lagen

Instruktion (1970:350) för Statens va-nämnd
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1976:840
Rubrik: Förordning (1976:840) om ändring i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1, 3–5, 8, 10, 11, 15, 16 §§; omtryck
Ändring, SFS 1988:592
Rubrik: Förordning (1988:592) om ändring i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1–3 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1989:287
Rubrik: Förordning (1989:287) om ändring i instruktionen (1970:350) för statens va-nämnd
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1996:510
Rubrik: Förordning (1996:510) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1, 3, 6, 16 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:869
Rubrik: Förordning (1997:869) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1156
Rubrik: Förordning (1998:1156) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 2006:1180
Rubrik: Förordning (2006:1180) om ändring i instruktionen (1970:350) för Statens va-nämnd
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1058
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman