Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1174) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1174) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

» Läs förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1174.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1174
Rubrik: Förordning (2006:1174) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2006:1240
Rubrik: Förordning (2006:1240) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:388
Rubrik: Förordning (2007:388) om ändring i förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:781
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman