Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1172) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1172) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

» Läs förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1172.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:15
Rubrik: Förordning (1993:15) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1994:33
Rubrik: Förordning (1994:33) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1094
Ändring, SFS 1994:506
Rubrik: Förordning (1994:506) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1987
Rubrik: Förordning (1994:1987) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheten
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 3 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1054
Rubrik: Förordning (1995:1054) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 1, 15 §§
Ikraft: 1995‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1109
Rubrik: Förordning (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15 §§, rubr. närmast före 15 §; ny 16 a §
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:46
Rubrik: Förordning (1996:46) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 3, 10 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:47
Rubrik: Förordning (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr. best. till 1995:1109
Ändring, SFS 1996:923
Rubrik: Förordning (1996:923) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 3, 17 §§
Ikraft: 1996‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1453
Rubrik: Förordning (1996:1453) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:424
Rubrik: Förordning (1997:424) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:412
Rubrik: Förordning (1998:412) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ny 17 a §, rubr. närmast före 17 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1596
Rubrik: Förordning (1998:1596) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1026
Rubrik: Förordning (2000:1026) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2001:950
Rubrik: Förordning (2001:950) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:616
Rubrik: Förordning (2002:616) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:959
Rubrik: Förordning (2003:959) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2006:880
Rubrik: Förordning (2006:880) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. författningsrubr., 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 16 a, 17 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1172
Rubrik: Förordning (2006:1172) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑01‑01
Ändring, SFS 2007:795
Rubrik: Förordning (2007:795) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 2, 4, 6, 8, 16 a §§; nya 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§, rubr. närmast före 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f, 6, 8 §§
Ikraft: 2008‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1296
Rubrik: Förordning (2007:1296) om ändring i förordningen (1996:47) om ändring i förordningen (1995:1109) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. i 1996:47
Ändring, SFS 2007:1297
Rubrik: Förordning (2007:1297) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 5 §, rubr. närmast före 5 §
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:608
Rubrik: Förordning (2008:608) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008‑11‑01
Ändring, SFS 2008:893
Rubrik: Förordning (2008:893) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 1 §, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2008‑12‑12
Förarbeten: EUTL399/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1896 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:647
Rubrik: Förordning (2010:647) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1679
Rubrik: Förordning (2010:1679) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 5 c, 12 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:984
Rubrik: Förordning (2011:984) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011‑10‑01
Ändring, SFS 2013:290
Rubrik: Förordning (2013:290) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑06‑01
Ändring, SFS 2013:472
Rubrik: Förordning (2013:472) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:790
Rubrik: Förordning (2014:790) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014‑10‑01
Ändring, SFS 2016:691
Rubrik: Förordning (2016:691) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:921
Rubrik: Förordning (2016:921) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2017‑01‑18
Ändring, SFS 2016:1320
Rubrik: Förordning (2016:1320) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑02‑01
Ändring, SFS 2017:249
Rubrik: Förordning (2017:249) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017‑05‑01
Ändring, SFS 2017:471
Rubrik: Förordning (2017:471) om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
Omfattning: ändr. 6 §; ny 15 a §
Ikraft: 2017‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman