Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

» Läs förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1165.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R882
Ändring, SFS 2008:1055
Rubrik: Förordning (2008:1055) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 3, 7, 12 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Förarbeten: EUTL165/2004 s1
CELEX-nr: 32004R0882 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:921
Rubrik: Förordning (2009:921) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2011:418
Rubrik: Förordning (2011:418) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2011‑05‑15
Ändring, SFS 2013:1061
Rubrik: Förordning (2013:1061) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2, 20 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2019:707
Rubrik: Förordning (2019:707) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: upph. 8, 9 §§; ändr. 3, 7, 12, 13, 16 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 13 a, 13 b, 16 a §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2019‑12‑14
Ändring, SFS 2021:185
Rubrik: Förordning (2021:185) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 12, 13, 18, 20 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 8 §
Ikraft: 2021‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:916
Rubrik: Förordning (2023:916) om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ikraft: 2024‑01‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman