Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1162) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1162) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

» Läs förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1162.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL257/96 s26
CELEX-nr: 396L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:1430
Rubrik: Förordning (1998:1430) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 40, 47 §§, bil.
Ändring, SFS 1999:567
Rubrik: Förordning (1999:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 5, 6 §§, bil.; ny 6 a §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: EGTL10/97 s.13
CELEX-nr: 396L0082 [ pdf ]
Ändring, SFS 1999:1191
Rubrik: Förordning (1999:1191) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: EGTL188/84 s20, EGTL377/91 s48
CELEX-nr: 384L0360 [ pdf ] 391L0692 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:65
Rubrik: Förordning (2000:65) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 49 a §, rubr. närmast före 49 a §
Ikraft: 2000‑04‑01
Förarbeten: EGTL257/96 s26
CELEX-nr: 396L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2000:1131
Rubrik: Förordning (2000:1131) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 11 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2000‑12‑31
Ändring, SFS 2001:12
Rubrik: Förordning (2001:12) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2001‑03‑01
Förarbeten: EGTL85/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:129
Rubrik: Förordning (2001:129) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 49 a §
Ikraft: 2001‑04‑01
Förarbeten: EGTL85/1999 s1, EGTL257/1996 s26
CELEX-nr: 31999L0013 [ pdf ], 31996L0061 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:370
Rubrik: Förordning (2001:370) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:513
Rubrik: Förordning (2001:513) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑07‑16 överg.best.
Ändring, SFS 2001:555
Rubrik: Förordning (2001:555) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2001‑09‑01
Ändring, SFS 2001:702
Rubrik: Förordning (2001:702) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:748
Rubrik: Förordning (2001:748) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 17 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest., ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:513
Ikraft: 2001‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1064
Rubrik: Förordning (2001:1064) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.; nya 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2002:14
Rubrik: Förordning (2002:14) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2002‑03‑01
Ändring, SFS 2002:112
Rubrik: Förordning (2002:112) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2002‑05‑01
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EGTL85/1999 s1
CELEX-nr: 32001L0080 [ pdf ], 31999L0013 [ pdf ]
Ändring, SFS 2002:557
Rubrik: Förordning (2002:557) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ikrafttr.best. till 2001:1064 betecknas 1 p; nya 2, 3, 4, 5, 6 p övergångsbest. till 2001:1064
Ikraft: 2002‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:619
Rubrik: Förordning (2002:619) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2002‑07‑30 överg.best.
Ändring, SFS 2002:768
Rubrik: Förordning (2002:768) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2002‑12‑01
Ändring, SFS 2003:80
Rubrik: Förordning (2003:80) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003‑05‑01
Ändring, SFS 2003:210
Rubrik: Förordning (2003:210) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny övergångsbest. till 2003:80
Ikraft: 2003‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:606
Rubrik: Förordning (2003:606) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest., 2 p övergångsbest. till 2001:748, 2, 4 p övergångsbest. till 2001:1064, 2 p övergångsbest. till 2002:619
Ikraft: 2003‑11‑04
Ändring, SFS 2003:1052
Rubrik: Förordning (2003:1052) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 5, 6, 11 §§, bil.; nya 11 a, 11 b, 24 a, 24 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2004‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:15
Rubrik: Förordning (2005:15) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.; ny 22 a §
Ikraft: 2005‑02‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2005:180
Rubrik: Förordning (2005:180) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005‑05‑03 överg.best.
Ändring, SFS 2005:214
Rubrik: Förordning (2005:214) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2005‑08‑13
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EGTL85/1999 s1, EUTL143/2004 s87
CELEX-nr: 32001L0080 [ pdf ], 31999L0013 [ pdf ], 32004L0042 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:354
Rubrik: Förordning (2005:354) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31996L0082 [ pdf ], 32003L0105 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:358
Rubrik: Förordning (2005:358) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2002:619, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2005:623
Rubrik: Förordning (2005:623) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:627
Rubrik: Förordning (2005:627) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2005‑08‑07
Ändring, SFS 2005:1041
Rubrik: Förordning (2005:1041) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑01‑15
Ändring, SFS 2006:845
Rubrik: Förordning (2006:845) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:1142
Rubrik: Förordning (2006:1142) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1162
Rubrik: Förordning (2006:1162) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraft: 2006‑12‑01
Ändring, SFS 2007:187
Rubrik: Förordning (2007:187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑06‑01
Ändring, SFS 2007:674
Rubrik: Förordning (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 28, 38 §§, bil.
Ikraft: 2007‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:735
Rubrik: Förordning (2007:735) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2007:1373
Rubrik: Förordning (2007:1373) om ändring i förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:674
Ändring, SFS 2008:690
Rubrik: Förordning (2008:690) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 22 a, 23, 24 b §§; nuvarande 24 a § betecknas 26 a §; ändr. 11 a, 13, den nya 26 a, 31 §§, bil., rubr. närmast före 21, 47 §§; nya 6 b, 20 c, 47 a, 49 b §§, rubr. närmast före 20 c §
Ikraft: 2008‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: EUTL33/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0166 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:727
Rubrik: Förordning (2008:727) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: EGTL309/2001 s1, EUTL363/2006 s368, EUTL37/2003 s24, EUTL345/2003 s106, EUTL114/2006 s9, EGTL102/2006 s15
CELEX-nr: 32001L0080 [ pdf ], 32006L0105 [ pdf ], 32002L0096 [ pdf ], 32003L0108 [ pdf ], 32006L0012 [ pdf ], 32006L0021 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:984
Rubrik: Förordning (2008:984) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 11 a §, bil.
Ikraft: 2008‑12‑20
Förarbeten: Jfr. EUTL156/2003 s17, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31985L0337 [ pdf ], 32003L0035 [ pdf ], 32003L0105 [ pdf ]
Ändring, SFS 2009:863
Rubrik: Förordning (2009:863) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 26 a §, bil.; nya 25 a, 25 b §§
Ikraft: 2009‑08‑01
Förarbeten: Jfr EUTL156/2003 s17, EUTL345/2003 s97
CELEX-nr: 31985L0337 [ pdf ], 32003L0035 [ pdf ], 32003L0105 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:953
Rubrik: Förordning (2010:953) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 31, 32, 40, 47 a, 50 §§, bil.; nya 3 a, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 31 §§
Ikraft: 2010‑09‑01
Förarbeten: EUTL33/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0166 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:954
Rubrik: Förordning (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 6, 6 a, 7, 10, 48, 50 §§, bil.
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1187
Rubrik: Förordning (2010:1187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑12‑21
Ändring, SFS 2010:1201
Rubrik: Förordning (2010:1201) om ändring i förordningen (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil. i 2010:954
Ändring, SFS 2010:1329
Rubrik: Förordning (2010:1329) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:21
Rubrik: Förordning (2011:21) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 45, 49 §§
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:368
Rubrik: Förordning (2011:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25 b §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2011:567
Rubrik: Förordning (2011:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:625
Rubrik: Förordning (2011:625) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 10, 11, 20 b, 20 g, 25, 29, 41, 48 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:698
Rubrik: Förordning (2011:698) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑07‑10
Ändring, SFS 2011:921
Rubrik: Förordning (2011:921) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraft: 2011‑08‑15
Förarbeten: EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0031 [ pdf ]
Ändring, SFS 2011:996
Rubrik: Förordning (2011:996) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2011‑10‑18
Ändring, SFS 2012:649
Rubrik: Förordning (2012:649) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2013‑01‑01
Ändring, SFS 2013:262
Rubrik: Förordning (2013:262) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 2, 6 a, 21, 49 a §§; ändr. 5, 6, 7, 11, 11 a, 11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a, 32, 47, 47 a §§, bil.; nya 23, 25 c, 25 d §§
Ikraft: 2013‑06‑18
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL33/2006 s1
CELEX-nr: 2010L0075, 32006R0166 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:769
Rubrik: Förordning (2013:769) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 15, 22 §§
Ikraft: 2013‑11‑05
Ändring, SFS 2013:893
Rubrik: Förordning (2013:893) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 20 b, 41 §§
Ikraft: 2014‑01‑01
Ändring, SFS 2013:1160
Rubrik: Förordning (2013:1160) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2014‑02‑14
Ändring, SFS 2014:22
Rubrik: Förordning (2014:22) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraft: 2014‑03‑01
Ändring, SFS 2014:355
Rubrik: Förordning (2014:355) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nuvarande 25 c, 25 d §§ betecknas 25 d, 25 e §§; ny 25 c §
Ikraft: 2014‑07‑01
Förarbeten: direktiv 2012/27/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:1371
Rubrik: Förordning (2014:1371) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 a §
Ikraft: 2014‑12‑29
Ändring, SFS 2015:237
Rubrik: Förordning (2015:237) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11 §§, bil.
Ikraft: 2015‑06‑01
Förarbeten: direktiv 2012/18/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:997
Rubrik: Förordning (2016:997) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nya 20 h, 20 i §§
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2016:1193
Rubrik: Förordning (2016:1193) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 11, 20 a, 26 a §§, rubr. närmast före 20 a §, bil.
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:793
Rubrik: Förordning (2017:793) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 13, 20, 37, 38, 41 §§
Ikraft: 2017‑10‑01
Ändring, SFS 2017:972
Rubrik: Förordning (2017:972) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25, 26 a, 46 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:1048
Rubrik: Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2018‑01‑01
Ändring, SFS 2018:252
Rubrik: Förordning (2018:252) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 48 a §, rubr. närmast före 48 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1458
Rubrik: Förordning (2018:1458) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 20 c §
Ikraft: 2018‑08‑15
Ändring, SFS 2018:2005
Rubrik: Förordning (2018:2005) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nuvarande 25 d, 25 e §§ betecknas 25 e, 25 f §§; ändr. 27 §; ny 25 d §
Ikraft: 2019‑01‑05 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG [ pdf ]
Ändring, SFS 2018:2106
Rubrik: Förordning (2018:2106) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 9, 50 §§
Ikraft: 2019‑01‑11
Ändring, SFS 2019:575
Rubrik: Förordning (2019:575) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2019‑10‑01
Ändring, SFS 2019:1309
Rubrik: Förordning (2019:1309) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25 d, 27 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2018:2005
Ikraft: 2020‑01‑15
Ändring, SFS 2020:56
Rubrik: Förordning (2020:56) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2020‑04‑01
Ändring, SFS 2020:530
Rubrik: Förordning (2020:530) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 26 a, 27 §§; nya 25 g, 25 h, 25 i, 25 j, 27 a, 27 b §§
Ikraft: 2020‑06‑25 överg.best.
Ändring, SFS 2020:531
Rubrik: Förordning (2020:531) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 25 g, 25 h, 25 i, 25 j, 27 b §§, ändr. 26 a §
Ikraft: 2021‑07‑01
Ändring, SFS 2020:635
Rubrik: Förordning (2020:635) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 22, 49 §§
Ikraft: 2020‑08‑01
Ändring, SFS 2021:368
Rubrik: Förordning (2021:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 38, 45 §§
Ikraft: 2021‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:113
Rubrik: Förordning (2022:113) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nya 25 g, 27 b §§
Ikraft: 2022‑03‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2022:114
Rubrik: Förordning (2022:114) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: utgår genom 2023:301
Ändring, SFS 2022:1301
Rubrik: Förordning (2022:1301) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25 d, 27 a §§; nya 28 a, 28 b, 28 c §§, rubr. närmast före 28 a §
Ikraft: 2023‑01‑01
Ändring, SFS 2022:1605
Rubrik: Förordning (2022:1605) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nya 25 h, 27 c §§
Ikraft: 2023‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2022:1606
Rubrik: Förordning (2022:1606) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 25 h, 27 c §§
Ikraft: 2024‑06‑01
Ändring, SFS 2022:1611
Rubrik: Förordning (2022:1611) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2023‑07‑02
Ändring, SFS 2023:291
Rubrik: Förordning (2023:291) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 25 g, 27 b §§
Ikraft: 2023‑06‑13 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU [ pdf ]
Ändring, SFS 2023:301
Rubrik: Förordning (2023:301) om ändring i förordningen (2022:114) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: utgår 2022:114
Ändring, SFS 2023:302
Rubrik: Förordning (2023:302) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 25 g, 27 b §§
Ikraft: 2025‑01‑01
Ändring, SFS 2023:443
Rubrik: Förordning (2023:443) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: nuvarande 49 b § betecknas 49 a §; ändr. 3 a, 47 a §§, den nya 49 a §, rubr. närmast före den nya 49 a §; nya 31 b, 49 b, 49 c §§
Ikraft: 2023‑07‑24
Ändring, SFS 2023:932
Rubrik: Förordning (2023:932) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: upph. 3 a §; ändr. 3, 46 §§; nya 38 a, 38 b, 38 c §§
Ikraft: 2024‑02‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2024:25
Rubrik: Förordning (2024:25) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ny 47 b §, rubr. närmast före 47 b
Ikraft: 2024‑03‑11
Ändring, SFS 2024:163
Rubrik: Förordning (2024:163) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Omfattning: ändr. 47 a §; nya 25 i, 27 c, 31 c §§
Ikraft: 2024‑06‑02
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman