Hem: Teman: Förarbeten:

Första sidan av SFS:n Förordningen (2006:1158) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Första sidan av SFS:n» Förordningen (2006:1158) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet

» Läs förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 2006:1158.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i

Förordning (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001‑01‑01
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2002:1019
Rubrik: Förordning (2002:1019) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 3, 6, 13 §§
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:620
Rubrik: Förordning (2003:620) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:50 Etikprövning av forskning (Utbildningsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:UbU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:213
Ändring, SFS 2006:1158
Rubrik: Förordning (2006:1158) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraft: 2006‑11‑01
Ändring, SFS 2007:428
Rubrik: Förordning (2007:428) om ändring i förordningen (2000:1199) med instruktion för Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1397
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2021-12-12 av Sören Öman